Sách tham khảo
1DL.9(07)
Hỏi - đáp môn chủ nghĩa xã hội khoa học /
Kí hiệu phân loại 1DL.9(07)
Nhan đề Hỏi - đáp môn chủ nghĩa xã hội khoa học / Đỗ Thị Thạch chủ biên
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội,2005
Mô tả vật lý 136 tr. ;19 cm.
Tóm tắt Giới thiệu tóm tắt và hướng dẫn luyện thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học dưới dạng hỏi đáp
Từ khóa tự do Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa tự do Chủ nghĩa xã hội khoa học
Từ khóa tự do Giai cấp công nhân
Từ khóa tự do Mác - Ăngghen
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Thạch,
Địa chỉ
Địa chỉ
Địa chỉ
Địa chỉ
000 00000cam a2200000 a 4500
0019601
0022
00411505
005201703170813
008050413s2005 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
039|a20170317081616|bhientt|c201609221108|dhanhlt|y200504060833|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a1DL.9(07)
090 |a1DL.9(07)|bHOI 2005
24500|aHỏi - đáp môn chủ nghĩa xã hội khoa học /|cĐỗ Thị Thạch chủ biên
260 |aHà Nội :|bĐại học Quốc gia Hà Nội,|c2005
300 |a136 tr. ;|c19 cm.
520 |aGiới thiệu tóm tắt và hướng dẫn luyện thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học dưới dạng hỏi đáp
653 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
653 |aChủ nghĩa xã hội khoa học
653 |aGiai cấp công nhân
653 |aMác - Ăngghen
7001 |aĐỗ, Thị Thạch,|eChủ biên
852 |xĐền tiền 2016: MSVTKM 005914, 006379, 005897
852 |xMSVTKM 005861: Khoanh nợ 2012
852 |xMSVTKM 006073, MSVTKM 005931, MSVTKM 005949, MSVTKM 006074, MSVTKM 006223: sách khoanh nợ 2012 ; GVTKM 000943 thanh lý 2013
852 |xThanh lý rách nát 2015: DSVTKM 000686
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/libol/hoidapchunghiaxahoikhoahocthumbimage.jpg
890|a575|b2304|c0|d0
930 |aNguyễn Thị Như
950 |a12500
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVTKM 006395 Mượn sinh viên 1DL.9(07) HOI 2005 Sách tham khảo 2 518 Hạn trả:12-02-2016
2 MSVTKM 006417 Mượn sinh viên 1DL.9(07) HOI 2005 Sách tham khảo 2 537 Hạn trả:12-02-2016
3 MSVTKM 006035 Mượn sinh viên 1DL.9(07) HOI 2005 Sách tham khảo 2 169 Hạn trả:11-02-2017
4 MSVTKM 006105 Mượn sinh viên 1DL.9(07) HOI 2005 Sách tham khảo 2 235 Hạn trả:11-02-2017
5 MSVTKM 005870 Mượn sinh viên 1DL.9(07) HOI 2005 Sách tham khảo 2 12 Hạn trả:12-02-2017
6 MSVTKM 006113 Mượn sinh viên 1DL.9(07) HOI 2005 Sách tham khảo 2 243 Hạn trả:12-02-2017
7 MSVTKM 006164 Mượn sinh viên 1DL.9(07) HOI 2005 Sách tham khảo 2 292 Hạn trả:12-02-2017
8 MSVTKM 005938 Mượn sinh viên 1DL.9(07) HOI 2005 Sách tham khảo 2 75 Hạn trả:13-02-2017
9 MSVTKM 006218 Mượn sinh viên 1DL.9(07) HOI 2005 Sách tham khảo 2 345 Hạn trả:13-02-2017
10 MSVTKM 006371 Mượn sinh viên 1DL.9(07) HOI 2005 Sách tham khảo 2 495 Hạn trả:13-02-2017
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 58 
Không có liên kết tài liệu số nào