Sách tham khảo
15(07)
Tâm lý học đại cương: hướng dẫn trả lời lý thuyết, giải bài tập tình huống, trắc nghiệm :
Kí hiệu phân loại 15(07)
Tác giả CN Bùi, Kim Chi,
Nhan đề Tâm lý học đại cương: hướng dẫn trả lời lý thuyết, giải bài tập tình huống, trắc nghiệm : dùng cho cán bộ, học viên, sinh viên các trường đại học và cao đẳng / Bùi Kim Chi, Phan Công Luận
Thông tin xuất bản Hà Nội :Chính trị - Hành chính,2010
Mô tả vật lý 147 tr. ;21 cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tâm lý học
Từ khóa tự do Tâm lý học đại cương
Từ khóa tự do Bài tập tình huống
Tác giả(bs) CN Phan, Công Luận,
Giá tiền 23000
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTKM(10): DSVTKM 000869-78
Địa chỉ DHLMượn sinh viênTKM(182): MSVTKM 008384-407, MSVTKM 008409-25, MSVTKM 008427-40, MSVTKM 008442-8, MSVTKM 008450-60, MSVTKM 008462-78, MSVTKM 008480-505, MSVTKM 008507-67, MSVTKM 008569-73
000 00000cam a2200000 a 4500
00122322
0022
00424713
005201612151000
008110629s2010 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
039|a20161215100058|bhientt|c201603211530|dhanhlt|y201106291041|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a15(07)
090 |a15(07)|bBU - CH 2010
1001 |aBùi, Kim Chi,|cTS
24510|aTâm lý học đại cương: hướng dẫn trả lời lý thuyết, giải bài tập tình huống, trắc nghiệm :|bdùng cho cán bộ, học viên, sinh viên các trường đại học và cao đẳng /|cBùi Kim Chi, Phan Công Luận
260 |aHà Nội :|bChính trị - Hành chính,|c2010
300 |a147 tr. ;|c21 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aTâm lý học
653 |aTâm lý học đại cương
653 |aBài tập tình huống
7001 |aPhan, Công Luận,|cThS
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTKM|j(10): DSVTKM 000869-78
852|aDHL|bMượn sinh viên|cTKM|j(182): MSVTKM 008384-407, MSVTKM 008409-25, MSVTKM 008427-40, MSVTKM 008442-8, MSVTKM 008450-60, MSVTKM 008462-78, MSVTKM 008480-505, MSVTKM 008507-67, MSVTKM 008569-73
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/libol/tamlyhocdaicuongthumbimage.jpg
890|a192|b3553|c0|d0
930 |aNguyễn Thị Như
950 |a23000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVTKM 008573 Mượn sinh viên 15(07) BU - CH 2010 Sách tham khảo 196
2 MSVTKM 008572 Mượn sinh viên 15(07) BU - CH 2010 Sách tham khảo 195
3 MSVTKM 008571 Mượn sinh viên 15(07) BU - CH 2010 Sách tham khảo 194
4 MSVTKM 008570 Mượn sinh viên 15(07) BU - CH 2010 Sách tham khảo 193
5 MSVTKM 008569 Mượn sinh viên 15(07) BU - CH 2010 Sách tham khảo 192
6 MSVTKM 008567 Mượn sinh viên 15(07) BU - CH 2010 Sách tham khảo 191
7 MSVTKM 008566 Mượn sinh viên 15(07) BU - CH 2010 Sách tham khảo 190
8 MSVTKM 008565 Mượn sinh viên 15(07) BU - CH 2010 Sách tham khảo 189
9 MSVTKM 008564 Mượn sinh viên 15(07) BU - CH 2010 Sách tham khảo 188
10 MSVTKM 008563 Mượn sinh viên 15(07) BU - CH 2010 Sách tham khảo 187
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 20 
Không có liên kết tài liệu số nào