Sách tham khảo
15(07)
Tâm lý học tư pháp: hướng dẫn trả lời lý thuyết, giải bài tập tình huống và trắc nghiệm :
Kí hiệu phân loại 15(07)
Tác giả CN Chu, Liên Anh,
Nhan đề Tâm lý học tư pháp: hướng dẫn trả lời lý thuyết, giải bài tập tình huống và trắc nghiệm : dùng cho cán bộ, học viên, sinh viên các trường đại học và cao đẳng / Chu Liên Anh, Dương Thị Loan
Thông tin xuất bản Hà Nội :Chính trị - Hành chính,2010
Mô tả vật lý 179 tr. ;21 cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tâm lý học
Từ khóa tự do Tâm lý Tư pháp
Từ khóa tự do Bài tập tình huống
Tác giả(bs) CN Dương, Thị Loan,
Giá tiền 28000
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTKM(10): DSVTKM 000879-88
Địa chỉ DHLMượn sinh viênTKM(187): MSVTKM 008574-640, MSVTKM 008642-742, MSVTKM 008744-6, MSVTKM 008748-63
000 00000cam a2200000 a 4500
00122323
0022
00424714
005201612150958
008110629s2010 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
039|a20161215095829|bhientt|c201603211538|dhanhlt|y201106291046|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a15(07)
090 |a15(07)|bCH - A 2010.
1001 |aChu, Liên Anh,|cThS
24510|aTâm lý học tư pháp: hướng dẫn trả lời lý thuyết, giải bài tập tình huống và trắc nghiệm :|bdùng cho cán bộ, học viên, sinh viên các trường đại học và cao đẳng /|cChu Liên Anh, Dương Thị Loan
260 |aHà Nội :|bChính trị - Hành chính,|c2010
300 |a179 tr. ;|c21 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aTâm lý học
653 |aTâm lý Tư pháp
653 |aBài tập tình huống
7001 |aDương, Thị Loan,|cThS
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTKM|j(10): DSVTKM 000879-88
852|aDHL|bMượn sinh viên|cTKM|j(187): MSVTKM 008574-640, MSVTKM 008642-742, MSVTKM 008744-6, MSVTKM 008748-63
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/libol/tamlyhoctuphapthumbimage.jpg
890|a197|b2253|c0|d0
930 |aNguyễn Thị Như
950 |a28000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVTKM 008763 Mượn sinh viên 15(07) CH - A 2010. Sách tham khảo 197
2 MSVTKM 008762 Mượn sinh viên 15(07) CH - A 2010. Sách tham khảo 196
3 MSVTKM 008761 Mượn sinh viên 15(07) CH - A 2010. Sách tham khảo 195
4 MSVTKM 008760 Mượn sinh viên 15(07) CH - A 2010. Sách tham khảo 194
5 MSVTKM 008759 Mượn sinh viên 15(07) CH - A 2010. Sách tham khảo 193
6 MSVTKM 008758 Mượn sinh viên 15(07) CH - A 2010. Sách tham khảo 192
7 MSVTKM 008757 Mượn sinh viên 15(07) CH - A 2010. Sách tham khảo 191
8 MSVTKM 008756 Mượn sinh viên 15(07) CH - A 2010. Sách tham khảo 190
9 MSVTKM 008755 Mượn sinh viên 15(07) CH - A 2010. Sách tham khảo 189
10 MSVTKM 008754 Mượn sinh viên 15(07) CH - A 2010. Sách tham khảo 188
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 20 
Không có liên kết tài liệu số nào