Sách tham khảo
34.421
Tội phạm học đương đại :
Kí hiệu phân loại 34.421
Tác giả CN Dương, Tuyết Miên,
Nhan đề Tội phạm học đương đại : dùng cho sinh viên ngành luật hệ đại học và sau đại học / Dương Tuyết Miên
Thông tin xuất bản Hà Nội :Chính trị - Hành chính,2013
Mô tả vật lý 427 tr. :minh họa ;21 cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Hình sự
Từ khóa tự do Tội phạm học
Từ khóa tự do Phòng ngừa tội phạm
Từ khóa tự do Dự báo tội phạm
Từ khóa tự do Tình hình tội phạm
Từ khóa tự do Hình phạt học
Từ khóa tự do Tội phạm cổ cồn trắng
Từ khóa tự do Tội phạm học so sánh
Từ khóa tự do Tội phạm học môi trường
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTPH(10): DSVTPH 001872-81
Địa chỉ DHLMượn sinh viênTPH(90): MSVTPH 010881-970
000 00000cam a2200000 a 4500
00132234
0022
00434819
008131119s2013 vm| be 000 0 vie d
0091 0
039|a201311201322|bthaoct|c201311201322|dthaoct|y201311191025|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
041 |avie
044 |avm|
084 |a34.421
090 |a34.421|bDƯ - M 2013
1001 |aDương, Tuyết Miên,|cPGS. TS
24510|aTội phạm học đương đại :|bdùng cho sinh viên ngành luật hệ đại học và sau đại học /|cDương Tuyết Miên
260 |aHà Nội :|bChính trị - Hành chính,|c2013
300 |a427 tr. :|bminh họa ;|c21 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hình sự
653 |aTội phạm học
653 |aPhòng ngừa tội phạm
653 |aDự báo tội phạm
653 |aTình hình tội phạm
653 |aHình phạt học
653 |aTội phạm cổ cồn trắng
653 |aTội phạm học so sánh
653 |aTội phạm học môi trường
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTPH|j(10): DSVTPH 001872-81
852|aDHL|bMượn sinh viên|cTPH|j(90): MSVTPH 010881-970
890|a100|b762|c0|d0
930 |aNguyễn Thị Hiền
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVTPH 001872 Đọc sinh viên 34.421 DƯ - M 2013 Sách tham khảo 1
2 DSVTPH 001873 Đọc sinh viên 34.421 DƯ - M 2013 Sách tham khảo 2
3 DSVTPH 001874 Đọc sinh viên 34.421 DƯ - M 2013 Sách tham khảo 3
4 DSVTPH 001875 Đọc sinh viên 34.421 DƯ - M 2013 Sách tham khảo 4
5 DSVTPH 001876 Đọc sinh viên 34.421 DƯ - M 2013 Sách tham khảo 5
6 DSVTPH 001877 Đọc sinh viên 34.421 DƯ - M 2013 Sách tham khảo 6
7 DSVTPH 001878 Đọc sinh viên 34.421 DƯ - M 2013 Sách tham khảo 7
8 DSVTPH 001879 Đọc sinh viên 34.421 DƯ - M 2013 Sách tham khảo 8
9 DSVTPH 001880 Đọc sinh viên 34.421 DƯ - M 2013 Sách tham khảo 9
10 DSVTPH 001881 Đọc sinh viên 34.421 DƯ - M 2013 Sách tham khảo 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10 
Không có liên kết tài liệu số nào