Sách tham khảo
34.421
Tội phạm học đương đại :
Kí hiệu phân loại 34.421
Tác giả CN Dương, Tuyết Miên,
Nhan đề Tội phạm học đương đại : dùng cho sinh viên ngành luật hệ đại học và sau đại học / Dương Tuyết Miên
Thông tin xuất bản Hà Nội :Chính trị - Hành chính,2013
Mô tả vật lý 427 tr. :minh họa ;21 cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Hình sự
Từ khóa tự do Tội phạm học
Từ khóa tự do Phòng ngừa tội phạm
Từ khóa tự do Dự báo tội phạm
Từ khóa tự do Tình hình tội phạm
Từ khóa tự do Hình phạt học
Từ khóa tự do Tội phạm cổ cồn trắng
Từ khóa tự do Tội phạm học so sánh
Từ khóa tự do Tội phạm học môi trường
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTPH(10): DSVTPH 001872-81
Địa chỉ DHLMượn sinh viênTPH(90): MSVTPH 010881-970
000 00000cam a2200000 a 4500
00132234
0022
00434819
008131119s2013 vm| be 000 0 vie d
0091 0
039|a201311201322|bthaoct|c201311201322|dthaoct|y201311191025|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
041 |avie
044 |avm|
084 |a34.421
090 |a34.421|bDƯ - M 2013
1001 |aDương, Tuyết Miên,|cPGS. TS
24510|aTội phạm học đương đại :|bdùng cho sinh viên ngành luật hệ đại học và sau đại học /|cDương Tuyết Miên
260 |aHà Nội :|bChính trị - Hành chính,|c2013
300 |a427 tr. :|bminh họa ;|c21 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hình sự
653 |aTội phạm học
653 |aPhòng ngừa tội phạm
653 |aDự báo tội phạm
653 |aTình hình tội phạm
653 |aHình phạt học
653 |aTội phạm cổ cồn trắng
653 |aTội phạm học so sánh
653 |aTội phạm học môi trường
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTPH|j(10): DSVTPH 001872-81
852|aDHL|bMượn sinh viên|cTPH|j(90): MSVTPH 010881-970
890|a100|b899|c0|d0
930 |aNguyễn Thị Hiền
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVTPH 010970 Mượn sinh viên 34.421 DƯ - M 2013 Sách tham khảo 100
2 MSVTPH 010969 Mượn sinh viên 34.421 DƯ - M 2013 Sách tham khảo 99
3 MSVTPH 010968 Mượn sinh viên 34.421 DƯ - M 2013 Sách tham khảo 98
4 MSVTPH 010967 Mượn sinh viên 34.421 DƯ - M 2013 Sách tham khảo 97
5 MSVTPH 010966 Mượn sinh viên 34.421 DƯ - M 2013 Sách tham khảo 96
6 MSVTPH 010965 Mượn sinh viên 34.421 DƯ - M 2013 Sách tham khảo 95
7 MSVTPH 010964 Mượn sinh viên 34.421 DƯ - M 2013 Sách tham khảo 94
8 MSVTPH 010963 Mượn sinh viên 34.421 DƯ - M 2013 Sách tham khảo 93
9 MSVTPH 010962 Mượn sinh viên 34.421 DƯ - M 2013 Sách tham khảo 92
10 MSVTPH 010961 Mượn sinh viên 34.421 DƯ - M 2013 Sách tham khảo 91
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10 
Không có liên kết tài liệu số nào