Sách tham khảo
3K5H4
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nhận thức và vận dụng :
Kí hiệu phân loại 3K5H4
Nhan đề Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nhận thức và vận dụng : sách tham khảo / Nguyễn Mạnh Tường chủ biên ; Nguyễn Thị Liên, Trịnh Thị Phương Oanh, Vũ Ngọc Am
Thông tin xuất bản Hà Nội :Tư pháp,2013
Mô tả vật lý 326 tr. ;19 cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Chủ nghĩa xã hội
Từ khóa tự do Tư tưởng
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Đảng Cộng sản
Từ khóa tự do Đạo đức
Từ khóa tự do Đại đoàn kết
Từ khóa tự do Nhân văn
Tác giả(bs) CN Vũ, Ngọc Am,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Liên,
Tác giả(bs) CN Trịnh, Thị Phương Oanh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Mạnh Tường,
Giá tiền 39500
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênKD(10): DSVKD 001466-75
Địa chỉ DHLMượn sinh viênKD(188): MSVKD 002240-309, MSVKD 002311-52, MSVKD 002354-429
000 00000cam a2200000 a 4500
00132243
0022
00434829
008131129s2013 vm| ae 000 0dvie d
0091 0
039|a201605161124|bthaoct|c201605161124|dthaoct|y201311291112|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
041 |avie
044 |avm|
084 |a3K5H4
090 |a3K5H4|bTƯ 2013
24500|aTư tưởng Hồ Chí Minh - Nhận thức và vận dụng :|bsách tham khảo /|cNguyễn Mạnh Tường chủ biên ; Nguyễn Thị Liên, Trịnh Thị Phương Oanh, Vũ Ngọc Am
260 |aHà Nội :|bTư pháp,|c2013
300 |a326 tr. ;|c19 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aDân tộc
653 |aVăn hóa
653 |aChủ nghĩa xã hội
653 |aTư tưởng
653 |aHồ Chí Minh
653 |aĐảng Cộng sản
653 |aĐạo đức
653 |aĐại đoàn kết
653 |aNhân văn
7001 |aVũ, Ngọc Am,|cTS
7001 |aNguyễn, Thị Liên,|cThS
7001 |aTrịnh, Thị Phương Oanh,|cThS
7001 |aNguyễn, Mạnh Tường,|cPGS. TS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cKD|j(10): DSVKD 001466-75
852|aDHL|bMượn sinh viên|cKD|j(188): MSVKD 002240-309, MSVKD 002311-52, MSVKD 002354-429
890|a198|b4367|c0|d0
930 |aNguyễn Thị Hiền
950 |a39500
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVKD 001466 Đọc sinh viên 3K5H4 TƯ 2013 Sách tham khảo 1
2 DSVKD 001467 Đọc sinh viên 3K5H4 TƯ 2013 Sách tham khảo 2
3 DSVKD 001468 Đọc sinh viên 3K5H4 TƯ 2013 Sách tham khảo 3
4 DSVKD 001469 Đọc sinh viên 3K5H4 TƯ 2013 Sách tham khảo 4
5 DSVKD 001470 Đọc sinh viên 3K5H4 TƯ 2013 Sách tham khảo 5
6 DSVKD 001471 Đọc sinh viên 3K5H4 TƯ 2013 Sách tham khảo 6
7 DSVKD 001472 Đọc sinh viên 3K5H4 TƯ 2013 Sách tham khảo 7
8 DSVKD 001473 Đọc sinh viên 3K5H4 TƯ 2013 Sách tham khảo 8
9 DSVKD 001474 Đọc sinh viên 3K5H4 TƯ 2013 Sách tham khảo 9
10 DSVKD 001475 Đọc sinh viên 3K5H4 TƯ 2013 Sách tham khảo 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 20 
Không có liên kết tài liệu số nào