Giáo trình
34.62(075) GIA 2017
Giáo trình Tư pháp quốc tế /
Kí hiệu phân loại 34.62(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Tư pháp quốc tế /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Trần Minh Ngọc, Vũ Thị Phương Lan ; Nguyễn Thái Mai, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an nhân dân,2017
Mô tả vật lý 583 tr. ; 22 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Tư pháp quốc tế, gồm: tổng quan về tư pháp quốc tế, xung đột pháp luật, chủ thể của tư pháp quốc tế, tố tụng dân sự quốc tế, trọng tài quốc tế, quyền sở hữu tài sản, quyền sở hữu công nghiệp trong tư pháp quốc tế...
Từ khóa Tư pháp quốc tế
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Quyền sở hữu tài sản
Từ khóa Trọng tài quốc tế
Từ khóa Thừa kế
Từ khóa Bồi thường thiệt hại
Từ khóa Xung đột pháp luật
Từ khóa Quyền tác giả
Từ khóa Quyền sở hữu công nghiệp
Tác giả(bs) CN Trần, Minh Ngọc, TS.,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Bắc, TS.
Tác giả(bs) CN Hà, Việt Hưng, ThS.
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Phương Lan, TS.
Tác giả(bs) CN Đoàn, Năng, PGS. TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thái Mai, TS.
Tác giả(bs) CN Hoàng, Phước Hiệp, PGS. TS.
Tác giả(bs) CN Nông, Quốc Bình, PGS. TS.
Tác giả(bs) CN Vũ, Đức Long, TS.
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Thu, TS.
Tác giả(bs) CN Trần, Thúy Hằng, ThS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Tiến Vinh, TS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(40): DSVGT 005725-30, DSVGT 005881-914
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(800): MSVGT 100886-1685
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145293
0021
00434C28228-DEC5-4E61-9700-6ECF9374925A
005201809110921
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786048110475
020|c83000
039|a20180911092117|byenkt|c20180619101319|dluongvt|y20170524150853|zluongvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
041 |avie
044 |avm
084 |a34.62(075)|bGIA 2017
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Tư pháp quốc tế /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Trần Minh Ngọc, Vũ Thị Phương Lan ; Nguyễn Thái Mai, ... [et al.]
260 |aHà Nội :|bCông an nhân dân,|c2017
300 |a583 tr. ; |c22 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Tư pháp quốc tế, gồm: tổng quan về tư pháp quốc tế, xung đột pháp luật, chủ thể của tư pháp quốc tế, tố tụng dân sự quốc tế, trọng tài quốc tế, quyền sở hữu tài sản, quyền sở hữu công nghiệp trong tư pháp quốc tế...
653 |aTư pháp quốc tế
653 |aGiáo trình
653|aQuyền sở hữu tài sản
653|aTrọng tài quốc tế
653|aThừa kế
653|aBồi thường thiệt hại
653|aXung đột pháp luật
653|aQuyền tác giả
653|aQuyền sở hữu công nghiệp
7001 |aTrần, Minh Ngọc|cTS.,|eChủ biên
7001|aNguyễn, Hồng Bắc|cTS.
7001|aHà, Việt Hưng|cThS.
7001|aVũ, Thị Phương Lan|cTS.|eChủ biên
7001|aĐoàn, Năng|cPGS. TS.
7001|aNguyễn, Thái Mai|cTS.
7001|aHoàng, Phước Hiệp|cPGS. TS.
7001|aNông, Quốc Bình|cPGS. TS.
7001|aVũ, Đức Long|cTS.
7001|aBùi, Thị Thu|cTS.
7001|aTrần, Thúy Hằng|cThS.
7001|aNguyễn, Tiến Vinh|cTS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(40): DSVGT 005725-30, DSVGT 005881-914
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(800): MSVGT 100886-1685
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2017/giaotrinhtuphapquocte/agiaotrinhtuphapquoctethumbimage.jpg
890|a840|b2082|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 005914 Đọc sinh viên 34.62(075) GIA 2017 Giáo trình 840
2 MSVGT 101685 Mượn sinh viên 34.62(075) GIA 2017 Giáo trình 840
3 MSVGT 101684 Mượn sinh viên 34.62(075) GIA 2017 Giáo trình 839
4 MSVGT 101683 Mượn sinh viên 34.62(075) GIA 2017 Giáo trình 838
5 MSVGT 101682 Mượn sinh viên 34.62(075) GIA 2017 Giáo trình 837
6 MSVGT 101681 Mượn sinh viên 34.62(075) GIA 2017 Giáo trình 836
7 MSVGT 101680 Mượn sinh viên 34.62(075) GIA 2017 Giáo trình 835
8 MSVGT 101679 Mượn sinh viên 34.62(075) GIA 2017 Giáo trình 834
9 MSVGT 101678 Mượn sinh viên 34.62(075) GIA 2017 Giáo trình 833
10 MSVGT 101677 Mượn sinh viên 34.62(075) GIA 2017 Giáo trình 832
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 84