Sách tham khảo
3K
Chủ nghĩa Mác-Lênin với vận mệnh và tương lai của chủ nghĩa xã hội hiện thực /
Kí hiệu phân loại 3K
Nhan đề Chủ nghĩa Mác-Lênin với vận mệnh và tương lai của chủ nghĩa xã hội hiện thực /Nguyễn Ngọc Long chủ biên ; Trần Hữu Tiến,... [et al. ]
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội :Chính trị quốc gia,2010
Mô tả vật lý 530 tr. ;21 cm.
Từ khóa Lý luận
Từ khóa Chủ nghĩa Mác
Từ khóa Chủ nghĩa xã hội
Từ khóa Xã hội hiện thực
Tác giả(bs) CN Trần, Hữu Tiến,, GS. TS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Long,, GS. TS.
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Phòng,, PGS. TS
Tác giả(bs) CN Trần, Sỹ Phán,, PGS. TS
Giá tiền 80000
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênKD(5): DSVKD 001403-7
000 00000cam a2200000 a 4500
00121462
0022
00423846
008110516s2010 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
039|a201311301559|bhanhlt|c201311301559|dhanhlt|y201105161616|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
041 |avie
044 |avm|
084 |a3K
090 |a3K|bCHU 2010
24500|aChủ nghĩa Mác-Lênin với vận mệnh và tương lai của chủ nghĩa xã hội hiện thực /|cNguyễn Ngọc Long chủ biên ; Trần Hữu Tiến,... [et al. ]
250 |aXuất bản lần thứ 2
260 |aHà Nội :|bChính trị quốc gia,|c2010
300 |a530 tr. ;|c21 cm.
653 |aLý luận
653 |aChủ nghĩa Mác
653 |aChủ nghĩa xã hội
653 |aXã hội hiện thực
7001 |aTrần, Hữu Tiến,|cGS. TS
7001 |aNguyễn, Ngọc Long,|cGS. TS.|eChủ biên
7001 |aTrần, Văn Phòng,|cPGS. TS
7001 |aTrần, Sỹ Phán,|cPGS. TS
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cKD|j(5): DSVKD 001403-7
890|a5|b24|c0|d0
930 |aLê Tuyết Mai
950 |a80000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVKD 001407 Đọc sinh viên 3K CHU 2010 Sách tham khảo 5
2 DSVKD 001406 Đọc sinh viên 3K CHU 2010 Sách tham khảo 4
3 DSVKD 001405 Đọc sinh viên 3K CHU 2010 Sách tham khảo 3
4 DSVKD 001404 Đọc sinh viên 3K CHU 2010 Sách tham khảo 2
5 DSVKD 001403 Đọc sinh viên 3K CHU 2010 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào