Sách tham khảo
34(V)410.1
Định tội danh /
Kí hiệu phân loại 34(V)410.1
Tác giả TT Trường đại học quốc gia Hà Nội khoa Luật
Nhan đề Định tội danh / Đại học quốc gia Hà Nội khoa Luật ; Lê Cảm
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2012
Mô tả vật lý 703tr.;21cm.+
Phụ chú Lý luận, lời giải mẫu và 500 bài tập.
Tóm tắt Khái niệm, các đặc tính cơ bản và những căn cứ pháp lý , căn cứ khoa học của việc định tội danh đối với các loại tội phạm như: Tội phạm hoàn thành, tội phạm chưa hoàn thành, tội phạm có đồng phạm.
Từ khóa tự do Tội phạm
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luật hình sự
Tác giả(bs) CN Trịnh Quốc Toản
Giá tiền 106.000
000 00000cam a2200000 a 4500
00142840
0022
00445693
008160913s2012 vm| a 000 0 vie d
0091 0
020 |a978-604-62-0539-5
039|a201609131645|bmaipt|c201609131645|dmaipt|y201609131437|zAdministrator
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)410.1
090 |a34(V)410.1|bLÊ-C2012.
110 |a Trường đại học quốc gia Hà Nội khoa Luật
24510|a Định tội danh / |cĐại học quốc gia Hà Nội khoa Luật ; Lê Cảm
250 |a Tái bản lần thứ nhất
260 |a Hà Nội :|b Đại học quốc gia Hà Nội,|c 2012
300 |a 703tr.;|c21cm.+|e ĐỊnh tội danh
500 |a Lý luận, lời giải mẫu và 500 bài tập.
520 |a Khái niệm, các đặc tính cơ bản và những căn cứ pháp lý , căn cứ khoa học của việc định tội danh đối với các loại tội phạm như: Tội phạm hoàn thành, tội phạm chưa hoàn thành, tội phạm có đồng phạm.
653 |aTội phạm
653 |aPháp luật
653 |a Luật hình sự
7001 |a Trịnh Quốc Toản
890|a0|b0|c0|d0
950 |a106.000

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào