Bài trích
34(V)41
"Đã bị xử phạt hành chính" một quy định trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 để phân biệt tội phạm với vi phạm pháp luật khác /
BBK 34(V)41
Tác giả CN Đỗ, Đức Hồng Hà,
Nhan đề "Đã bị xử phạt hành chính" một quy định trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 để phân biệt tội phạm với vi phạm pháp luật khác / Đỗ Đức Hồng Hà
Từ khóa tự do Luật hình sự
Từ khóa tự do Tội phạm
Từ khóa tự do Bộ luật hình sự
Từ khóa tự do Vi phạm pháp luật
Từ khóa tự do Phân biệt
Nguồn trích Toà án nhân dân.Toà án nhân dân tối cao,Số 1/2003, tr. 30 - 31.
000 00000cam a2200000 a 4500
0017987
0026
0049469
008131030s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201312061450|bmaipt|c201312061450|dmaipt|y200302210954|zbanglc
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)41
1001 |aĐỗ, Đức Hồng Hà,|cThS
24510|a"Đã bị xử phạt hành chính" một quy định trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 để phân biệt tội phạm với vi phạm pháp luật khác /|cĐỗ Đức Hồng Hà
653 |aLuật hình sự
653 |aTội phạm
653 |aBộ luật hình sự
653 |aVi phạm pháp luật
653 |aPhân biệt
7730 |tToà án nhân dân.|dToà án nhân dân tối cao,|gSố 1/2003, tr. 30 - 31.
890|a0|b0|c0|d0
930 |aLại Cao Bằng

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào