Sách tham khảo
91(N461)
Ấn Độ hôm qua và hôm nay /
Kí hiệu phân loại 91(N461)
Tác giả CN Đinh Trung Kiên,
Nhan đề Ấn Độ hôm qua và hôm nay /Đinh Trung Kiên
Thông tin xuất bản Hà Nội :Chính trị quốc gia,1995
Mô tả vật lý 184 tr. ;19 cm.
Từ khóa tự do Ấn Độ
Từ khóa tự do Triết học
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Ngoại giao
Từ khóa tự do Tôn giáo
Từ khóa tự do Kiến trúc
Địa chỉ DHLĐọc giáo viênLS(2): GVLS0059-60
000 00000cam a2200000 a 4500
0016256
0022
0047562
008
0091 0
039|a201311071544|bhoeltq|c201311071544|dhoeltq|y200208220156|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
041 |avie
044 |avm|
084 |a91(N461)
090 |a91(N461)|bĐI - K 1995
1001 |aĐinh Trung Kiên,|ePTS
24510|aẤn Độ hôm qua và hôm nay /|cĐinh Trung Kiên
260 |aHà Nội :|bChính trị quốc gia,|c1995
300 |a184 tr. ;|c19 cm.
653 |aẤn Độ
653 |aTriết học
653 |aVăn hóa
653 |aLịch sử
653 |aNgoại giao
653 |aTôn giáo
653 |aKiến trúc
852|aDHL|bĐọc giáo viên|cLS|j(2): GVLS0059-60
890|a2|b0|c0|d0
930 |aNguyễn Thị Huệ
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GVLS0060 Đọc giáo viên 91(N461) ĐI - K 1995 Sách tham khảo 2
2 GVLS0059 Đọc giáo viên 91(N461) ĐI - K 1995 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào