Sách tham khảo
345
An introduction to international criminal law and procedure /
DDC 345
Nhan đề dịch Giới thiệu về luật Hình sự quốc tế và luật Tố tụng hình sự
Nhan đề An introduction to international criminal law and procedure /Robert Cryer ... [et al.]
Thông tin xuất bản Cambridge :Cambridge University Press,2007
Mô tả vật lý xliv, 477 p. ;26 cm.
Thuật ngữ chủ đề International offenses.
Thuật ngữ chủ đề Criminal jurisdiction.
Thuật ngữ chủ đề Criminal procedure (International law).
Từ khóa Tư pháp hình sự
Từ khóa Luật Tố tụng hình sự
Từ khóa Tố tụng hình sự
Từ khóa Tội phạm quốc tế
Từ khóa Luật Hình sự quốc tế
Tác giả(bs) CN Cryer, Robert
Tác giả(bs) CN Friman, Hakan
Tác giả(bs) CN Robinson, Darryl
Tác giả(bs) CN Wilmshurst, Elizabeth
Địa chỉ DHLĐọc giáo viênA(1): GVA 001967
Tệp tin điện tử http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0729/2007532212-t.html
Tệp tin điện tử http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0729/2007532212-b.html
Tệp tin điện tử http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0729/2007532212-d.html
000 00000cam a2200000 a 4500
00116320
0022
00418506
00520101217150300.0
008070821s2007 GB ae 001 0 eng d
0091 0
020 |a9780521699549 (pbk.)
020 |a9780521876094 (hbk.)
039|a201311141423|bhanhlt|c201311141423|dhanhlt|y200912021542|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
041 |aeng
044 |aGB
08204|a345|222
090 |a345|bINT 2007
242 |aGiới thiệu về luật Hình sự quốc tế và luật Tố tụng hình sự
24503|aAn introduction to international criminal law and procedure /|cRobert Cryer ... [et al.]
260 |aCambridge :|bCambridge University Press,|c2007
300 |axliv, 477 p. ;|c26 cm.
504 |aIncludes bibliographical references and index.
6500 |aInternational offenses.
6500 |aCriminal jurisdiction.
6500 |aCriminal procedure (International law).
653 |aTư pháp hình sự
653 |aLuật Tố tụng hình sự
653 |aTố tụng hình sự
653 |aTội phạm quốc tế
653 |aLuật Hình sự quốc tế
7001 |aCryer, Robert
7001 |aFriman, Hakan
7001 |aRobinson, Darryl
7001 |aWilmshurst, Elizabeth
852|aDHL|bĐọc giáo viên|cA|j(1): GVA 001967
85641|3Table of contents only|uhttp://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0729/2007532212-t.html
85642|3Contributor biographical information|uhttp://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0729/2007532212-b.html
85642|3Publisher description|uhttp://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0729/2007532212-d.html
890|a1|b2|c0|d0
930 |aNguyễn Thị Hiền
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GVA 001967 Đọc giáo viên 345 INT 2007 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào