Pháp luật về quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động ở Việt Nam (252)

      Là chủ sử dụng lao động, người sử dụng lao động có quyền quản lý người lao động. Đây là quyền không thể thiếu trong quá trình duy trì mối quan hệ lao động đã được thiết lập giữa các bên tham gia quan hệ lao động. Cuốn sách “Pháp luật về quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động ở Việt Nam” của TS. Đỗ Thị Dung là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc quan tâm đến pháp luật lao động nói chung và pháp luật về quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động nói riêng. 

      Cuốn sách gồm ba chương, nghiên cứu một cách toàn diện pháp luật về quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động ở Việt Nam.

      Chương I: Trình bày những vấn đề lý luận về quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động và pháp luật về quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động.

      Chương II: Khái quát những nội dung của pháp luật Việt Nam hiện hành về quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động; phân tích thực trạng pháp luật về quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động ở Việt Nam và việc áp dụng các quy định này trong thực tiễn.

       Chương III: Tác giả đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động và đưa ra phương hướng hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thực hiện quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động ở Việt Nam.

       Sách do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật xuất bản năm 2016, hiện có tại Trung tâm Thông tin Thư viện:

- Phòng đọc 2 - Giá sách 13

- Phòng mượn 2 – Giá sách Luật Lao Động

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!