Giáo trình
34.61(075) GIA 2017
Giáo trình Luật Đầu tư quốc tế =
Kí hiệu phân loại 34.61(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Đầu tư quốc tế = Textbook on international investment law / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Claudio Dordi, Nguyễn Thanh Tâm ; Julien Chaisse, Trịnh Hải Yến, Nguyễn Quỳnh Trang ; Biên dịch: Nguyễn Văn Hiến, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Thanh niên,2017
Mô tả vật lý 775 tr. :minh họa ;24 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản về Luật Đầu tư quốc tế, gồm: khái quát về đầu tư quốc tế; các nguyên tắc cơ bản của Luật Đầu tư quốc tế; hợp đồng giữa nhà đầu tư nước ngoài và chính phủ nước tiếp nhận đầu tư; Việt Nam và Luật Đầu tư quốc tế.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Đầu tư quốc tế
Từ khóa tự do Luật Đầu tư quốc tế
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thanh Tâm,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Hiến,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Kim Thanh,
Tác giả(bs) CN Tào, Thị Huệ,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quỳnh Trang
Tác giả(bs) CN Trịnh, Hải Yến
Tác giả(bs) CN Trần, Phương Anh,
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thu Hương,
Tác giả(bs) CN Trần, Thu Yến,
Tác giả(bs) CN cChaisse, Julien
Tác giả(bs) CN Dordi, Claudio,
Tác giả(bs) CN Ngô, Ngọc Ánh,
Tác giả(bs) CN Trương, Thị Thúy Bình,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(15): DSVGT 006669-83
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(135): MSVGT 107776-910
000 00000nam#a2200000ui#4500
00148725
0021
004311C7B82-4FC2-4A9D-846C-B02EEDD3B866
005201809061514
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786046482460
039|a20180906151350|bhuent|c20180423140702|dhiennt|y20180404101000|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0411 |avie|heng
044 |avm
084 |a34.61(075)|bGIA 2017
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Đầu tư quốc tế =|bTextbook on international investment law /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Claudio Dordi, Nguyễn Thanh Tâm ; Julien Chaisse, Trịnh Hải Yến, Nguyễn Quỳnh Trang ; Biên dịch: Nguyễn Văn Hiến, ... [et al.]
260 |aHà Nội :|bThanh niên,|c2017
300 |a775 tr. :|bminh họa ;|c24 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản về Luật Đầu tư quốc tế, gồm: khái quát về đầu tư quốc tế; các nguyên tắc cơ bản của Luật Đầu tư quốc tế; hợp đồng giữa nhà đầu tư nước ngoài và chính phủ nước tiếp nhận đầu tư; Việt Nam và Luật Đầu tư quốc tế.
653 |aGiáo trình
653 |aĐầu tư quốc tế
653 |aLuật Đầu tư quốc tế
7001 |aNguyễn, Thanh Tâm,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Văn Hiến,|eBiên dịch
7001 |aNguyễn, Thị Kim Thanh,|eBiên dịch
7001 |aTào, Thị Huệ,|eBiên dịch
7001 |aNguyễn, Quỳnh Trang
7001 |aTrịnh, Hải Yến
7001 |aTrần, Phương Anh,|eBiên dịch
7001 |aĐỗ, Thu Hương,|eBiên dịch
7001 |aTrần, Thu Yến,|eBiên dịch
7001 |acChaisse, Julien
7001 |aDordi, Claudio,|cGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aNgô, Ngọc Ánh,|eBiên dịch
7001 |aTrương, Thị Thúy Bình,|eBiên dịch
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(15): DSVGT 006669-83
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(135): MSVGT 107776-910
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2017/textbookoninternationalinvestmentlaw/textbookoninternationalinvestmentlawthumbimage.jpg
890|a150|b25
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 107910 Mượn sinh viên 34.61(075) GIA 2017 Giáo trình 150
2 MSVGT 107909 Mượn sinh viên 34.61(075) GIA 2017 Giáo trình 149
3 MSVGT 107908 Mượn sinh viên 34.61(075) GIA 2017 Giáo trình 148
4 MSVGT 107907 Mượn sinh viên 34.61(075) GIA 2017 Giáo trình 147
5 MSVGT 107906 Mượn sinh viên 34.61(075) GIA 2017 Giáo trình 146
6 MSVGT 107905 Mượn sinh viên 34.61(075) GIA 2017 Giáo trình 145
7 MSVGT 107904 Mượn sinh viên 34.61(075) GIA 2017 Giáo trình 144
8 MSVGT 107903 Mượn sinh viên 34.61(075) GIA 2017 Giáo trình 143
9 MSVGT 107902 Mượn sinh viên 34.61(075) GIA 2017 Giáo trình 142
10 MSVGT 107901 Mượn sinh viên 34.61(075) GIA 2017 Giáo trình 141
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 15 
Không có liên kết tài liệu số nào