Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030 (64)

 

 

 

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Cương chủ biên

Năm xuất bản: 2018

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2 – Giá sách 01.

Hiện nay, hệ thống pháp luật ở nước ta chưa thật sự hoàn chỉnh, đồng bộ, tính ổn định của hệ thống pháp luật còn thấp, nhiều văn bản quy phạm pháp luật thiếu tính khả thi, không có sự liên kết giữa việc ban hành và thi hành pháp luật. Vì vậy, chất lượng và hiệu quả của hệ thống pháp luật nói chung trong quá trình điều tiết xã hội chưa cao. Do đó, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật là nhu cầu không thể thiếu và có ý nghĩa sâu sắc trong bối cảnh hội nhập quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cuốn sách “Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030” do TS. Nguyễn Văn Cương chủ biên và tập thể tác giả, trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030.

Về lý luận: Tác giả phân tích những vấn đề lý luận về hệ thống pháp luật và nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật; những dấu hiệu thực tế phản ánh nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật như ý kiến phản đối rộng rãi từ phía xã hội, thực tiễn thi hành kém hiệu quả do quy định có nhiều bất hợp lý, tồn tại mâu thuẫn, chồng chéo, “lỗ hổng pháp luật”.

Về thực tiễn: Đánh giá thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam, thành tựu đạt được, hạn chế, bất cập trong nền kinh tế thị trường, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; quyền con người và quyền công dân.

Từ những phân tích về bối cảnh quốc tế đến năm 2030 và kỳ vọng về kinh tế - xã hội Việt Nam, tác giả đưa ra dự báo và đề xuất một số kiến nghị nhằm xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!