Cung cấp thông tin theo yêu cầu

1. Cung cấp danh mục tài liệu

- Đối tượng cung cấp: Cán bộ giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên của Trường Đại học Luật Hà Nội và bạn đọc bên ngoài có nhu cầu sử dụng

- Nội dung:

+ Cung cấp danh mục tài liệu theo chủ đề, thông tin dữ kiện, tóm tắt tài liệu trong Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội; Học viện Tư pháp; Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và các nguồn khác.

- Phí dịch vụ:

+ 20.000đ/file mềm danh mục (bạn đọc trong trường)

+ 30.000đ/danh mục (bạn đọc bên ngoài trường)

+ 30.000đ/bài tóm tắt tài liệu

2. Cung cấp bản sao tài liệu lưu trữ tại Trường Đại học Luật Hà Nội cho bạn đọc tại Trường Đại học Luật TP. HCM, Trường Đại học Kinh tế Luật – ĐHQG TP. HCM, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

- Đối tượng cung cấp: Cán bộ, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh

- Nội dung: Cung cấp bản sao tài liệu nội sinh thuộc quyền sở hữu của Trường Đại học Luật Hà Nội: tài liệu hội thảo, đề tài nghiên cứu khoa học, giáo trình, Tạp chí Luật học, sách tham khảo

- Phí dịch vụ:

+ Phí photo: 1000đ/trang tài liệu

+ Phí gửi tài liệu: cước phí gửi bưu điện + 15.000đ phí đi gửi

3. Cung cấp bản sao tài liệu lưu trữ tại Trường Đại học Luật TP. HCM, Trường Đại học Kinh tế Luật – ĐHQG TP. HCM, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cho bạn đọc tại Trường Đại học Luật Hà Nội 

- Đối tượng phục vụ: Cán bộ giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học

- Nội dung: Cung cấp bản sao bài tạp chí, tài liệu hội thảo, đề tài nghiên cứu khoa học, sách tham khảo được lưu trữ tại Trường Đại học Luật TP. HCM, Trường ĐH Kinh tế Luật – ĐHQG TP. HCM, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

- Phí dịch vụ: Theo báo giá dịch vụ do thư viện cung cấp tài liệu

* Bạn đọc có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ với Thư viện qua:

+ Trực tiếp tại Quầy lễ tân Thư viện.

+ Email: Thuvien@hlu.edu.vn.

+ Fanpage: Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội

+ Điện thoại: 024.37734549

4. Cung cấp thông tin trong Cơ sở dữ liệu Heinonline theo yêu cầu (dịch vụ không thu phí)

- Đối tượng phục vụ: Cán bộ, giảng viên, học viên cao học, NCS, sinh viên khoa Quốc tế, Thương mại quốc tế, lớp Chất lượng cao, ngành Ngôn ngữ Anh, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

- Địa chỉ truy cập: heinonline.org

- Thông tin cung cấp bao gồm:

+ Danh mục tài liệu (trong CSDL) theo chủ đề.

+ Download và gửi tài liệu theo yêu cầu.

- Bạn đọc có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin vui lòng liên hệ với Thư viện qua:

+ Điện thoại: 024.37734549/ 0987947120

+ Email: nguyenanh1983@gmail.com

+ Fanpage: Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội