Lịch sử hình thành

* Từ năm 1976 – 1988

- Thư viện là một tổ trực thuộc phòng Giáo vụ của các cơ sở đào tạo ( Khoa Luật Đại học Tổng hợp Hà Nội, Trường Cao đẳng Pháp lý Việt Nam, Trường Cán bộ Tòa án). Từ năm 1982 – 1988, thư viện thuộc phòng Thông tin Khoa học Trường Đại học Pháp lý Hà Nội. Ở giai đoạn này, hoạt động của Thư viện còn hạn chế do cơ sở vật chất thiếu thốn, vốn tài liệu nghèo nàn, số lượng cán bộ thư viện thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ.

* Từ năm 1988 – 1998

- Thư viện chính thức là một đơn vị độc lập trực thuộc Ban Giám hiệu theo Quyết định số 49 ngày 21 tháng 1 năm 1988 của Hiệu trưởng Trường Đại học Pháp lý Hà Nội. Giai đoạn này, Thư viện hoạt động tại 2 cơ sở: Quán Gánh – Thường Tín và Láng Trung – Đống Đa – Hà Nội. Mặc dù làm việc trong điều kiện khó khăn, nhưng Thư viện vẫn tổ chức tốt hoạt động phục vụ bạn đọc tại 2 cơ sở. Hoạt động của Thư viện ngày một phong phú hơn gồm: xây dựng vốn tài liệu, phục vụ mượn giáo trình và tài liệu tham khảo, tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề, biên soạn ấn phẩm thư mục, luân chuyển giáo trình đi phục vụ các cơ sở đào tạo tại chức từ Bắc vào Nam… 

- Năm 1993, Trường chính thức tập trung về một cơ sở tại Láng Trung – Đống Đa – Hà Nội. Đây là mốc lịch sử quan trọng cho sự phát triển tiếp theo của thư viện. Ngày 6/7/1993, Trường Đại học Pháp lý Hà Nội đổi tên thành Trường Đại học Luật Hà Nội.

- Giai đoạn này, được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, cùng với sự nỗ lực của lãnh đạo và toàn thể viên chức trong đơn vị, Thư viện đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Trường.

* Từ năm 1998 đến nay

- Là giai đoạn Thư viện phát triển mạnh mẽ, toàn diện về mọi mặt nhằm thực hiện mục tiêu hiện đại hóa thư viện, xây dựng thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội thành thư viện Luật hiện đại hàng đầu ở Việt Nam.

- Ngày 24/12/2009, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2233/QĐ – TCCB thành lập Trung tâm Thông tin thư viện trên cơ sở Thư viện Trường.

Lịch 04-2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5