Truy cập mạng Internet, Wifi

* Thư viện cung cấp dịch vụ Truy cập mạng Internet và Wifi miễn phí để đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên trong trường.

* Số lượng máy tính phục vụ bạn đọc:  86 máy tính.