Mượn về nhà

1. Nội dung kho tài liệu

- Phòng mượn 1 phục vụ: Giáo trình các môn học, sách tham khảo nhiều bản.

- Phòng mượn 2 phục vụ: Sách tham khảo về các chuyên ngành Luật và chuyên ngành Khoa học - Xã hội: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tác phẩm văn học,...

2. Cách thức tổ chức kho tài liệu

- Phòng mượn 1: Tổ chức theo hình thức kho đóng

- Phòng mượn 2: Tổ chức theo hình thức kho mở tự chọn.

Phòng mượn 1 (D102)

    

Phòng mượn 2 (D103)

3. Thời gian phục vụ: Từ thứ 2 - 6

+ Sáng: 8h – 12h

+ Chiều: 13h30 – 17h

* Phục vụ học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên văn bằng 2 mượn – trả tài liệu vào thứ 7, chủ nhật

- Cách thức mượn – trả tài liệu:

+ Bạn đọc gửi yêu cầu mượn tài liệu về thư viện trước 17h ngày thứ 6 hàng tuần qua các kênh: Điện thoại: 024.3773.4549, Email: thuvien@hlu.edu.vn, Fanpage: Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội

+ Cán bộ tiếp nhận yêu cầu, thông báo tiền đặt cược cho bạn đọc, ghi mượn sách, chuyển ra Quầy lễ tân thư viện

+ Bạn đọc đặt cược tiền và nhận sách; trả sách và nhận tiền cược tại Quầy lễ tân thư viện.