Mượn về nhà

1. Nội dung kho tài liệu: Giáo trình các môn học; Sách tham khảo về các chuyên ngành Luật và chuyên ngành Khoa học - Xã hội: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tác phẩm văn học,...

2. Cách thức tổ chức kho tài liệu: Tổ chức theo hình thức kho mở tự chọn.

3. Thời gian phục vụ: Từ thứ 2 - 6

+ Sáng: 8h – 11h30

+ Chiều: 13h30 – 17h

* Phục vụ học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên văn bằng 2 mượn tài liệu bổ sung vào các buổi chiều tối sau 17h, có yêu cầu theo đặt mượn. Cách thức mượn tài liệu:

+ Bạn đọc gửi yêu cầu mượn tài liệu về thư viện trước 17h hàng ngày. 

Đăng ký mượn tài liệu qua các kênh: Trang fange: Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội; e-mail: thuviendhl2@hlu.edu.vn; hoặc qua số điện thoại 0985.753.252 (cô Ngọc).

+ Học viên cao học, nghiên cứu sinh sau khi đã đăng kí đặt mượn, có thể nhận tài liệu tại Quầy lễ tân từ sau 17h00 đến 19h00 và ngày thứ 7.