Cơ cấu tổ chức

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

II. NHÂN SỰ

STT

HỌ VÀ TÊN

1.

 

 

 

ThS. Phạm Thị Mai

Phó Giám đốc

2. 

 

 

 

Nguyễn Thị Ánh

Tổ trưởng Tổ Phục vụ

 

 

 

3.

 

 

 

ThS. Vũ Thị Lương

Tổ trưởng Tổ Bổ sung – Biên mục

4.

 

 

 

CN. Khuất Thị Yến

Tổ trưởng Tổ Thông tin

5.

 

 

 

CN. Vũ Thị Hoàn

Thư viện viên

Tổ Bổ sung - Biên mục

6.

 

 

 

CN. Nguyễn Thị Hiền

Thư viện viên

Tổ Bổ sung – Biên mục

7.

 

 

 

CN. Trần Thu Hiền

Thư viện viên

Tổ Phục vụ

8.

 

 

 

CN. Nguyễn Thị Huệ

Thư viện viên 

Tổ Bổ sung – Biên mục

9.

 

 

 

CN. Hà Thị Ngọc

Thư viện viên

Tổ Phục vụ

10.

 

 

 

ThS. Lê Thị Hồng Lý

Thư viện viên

Tổ Phục vụ

11.

 

 

 

CN. Nguyễn Thị Như

Thư viện viên

Tổ Phục vụ

12.

 

 

 

CN. Trần Thị Bích Thuỷ

Thư viện viên

Tổ Phục vụ

                Trung tâm Thông tin thư viện có 12 viên chức tốt nghiệp chuyên ngành thông tin thư viện, luật (trong đó có 03 Thạc sĩ thư viện); 2 cán bộ hợp đồng gồm 01 Thạc sĩ luật và 01 cử nhân luật. (Số liệu cập nhật đến ngày 20/5/2022).


Lịch 02-2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5