Cơ cấu tổ chức

1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

2. NHÂN SỰ   

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ - VỊ TRÍ LÀM VIỆC

1.

ThS. Lê Thị Hạnh

Giám đốc

2. 

ThS. Phạm Thị Mai

Phó Giám đốc

3.

ThS. Đàm Viết Lâm

Tổ trưởng Tổ Thông tin

4.

CN. Nguyễn Thị Ánh

Tổ trưởng Tổ Phục vụ

 

5.

ThS. Vũ Thị Lương

Tổ trưởng Tổ Bổ sung – Biên mục

6.

CN. Nguyễn Thị Hiền 

Thư viện viên - Tổ Bổ sung – Biên mục

7.

CN. Trần Thu Hiền

Thư viện viên - Tổ Bổ sung – Biên mục

8.

CN. Nguyễn Thị Huệ

Thư viện viên - Tổ Bổ sung – Biên mục

9.

CN. Khuất Thị Yến

Thư viện viên - Phòng Thông tin

10.

ThS. Lê Thị Hồng Lý

Thư viện viên - Phòng đọc

11.

CN. Đỗ Thị Thu  

Thư viện viên - Phòng đọc 

 

ThS. Lại Cao Bằng

Thư viện viên - Phòng mượn

13.

CN. Nguyễn Thị Tươi

Thư viện viên - Phòng mượn

14.    

 

 

 

 

 

CN. Lương Thị Ngọc Tú

 

 

 

 

 

Thư viện viên - Phòng đọc

15.

CN. Nguyễn Thị Như

Thư viện viên - Phòng đọc

16.

CN. Hà Thị Ngọc

Thư viện viên - Phòng mượn
 

Lịch 01-2019
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3