TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

Địa chỉ:  Tòa nhà D  -  87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Email: Thuviendhl2@hlu.edu.vn

Facebook: Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:

1. Phòng Giám đốc:  024. 37730474

2. Quầy Lễ tân: 024. 37734549

3. Phòng đọc 1: 024. 37731465

4. Phòng đọc 2: 024. 37734787

5. Phòng Bổ sung – Biên mục: 024. 37730301

6. Phòng Thông tin:  024. 37731632

Lịch 04-2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5