TRUNG TÂM THÔNG TIN –THƯ VIỆN

Địa chỉ:  Tòa nhà D  -  87  Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Email: Thuvien@hlu.edu.vn

Facebook: Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội

ĐIỆN THOẠI  LIÊN  HỆ:

1. Phòng Giám đốc:  024. 37730474

2. Quầy Lễ tân: 024. 37734549

3. Phòng đọc 1: 024. 37731465

4. Phòng đọc 2: 024. 37734787

5. Phòng Bổ sung – Biên mục: 024. 37730301

6. Phòng Thông tin:  024. 37731632