TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

Địa chỉ:  Tòa nhà D  -  87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Email: Thuviendhl2@hlu.edu.vn

Facebook: Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:

1. Phòng Giám đốc:  024. 37730474

2. Quầy Lễ tân: 024. 37734549

3. Phòng đọc 1: 024. 37731465

4. Phòng đọc 2: 024. 37734787

5. Phòng Bổ sung – Biên mục: 024. 37730301

6. Phòng Thông tin:  024. 37731632


Lịch 02-2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5