Trao đổi - Hỏi đáp
Forum home |  Danh sách chủ đề
Tác giả: Chủ đề:Re: THU THẬP Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN NĂM 2017
Ngọc Tú
Số bài:1
Avatar image
Re: THU THẬP Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN NĂM 2017
»  Ngày đăng:11-Thg11-17

Chào bạn Thành.

Hiện nay, thư viện vẫn tổ chức lớp hướng dẫn sử dụng CSDL Heinonline cho bạn đọc vào ngày 25 hàng tháng. Nếu có nhu cầu tập huấn, bạn đăng kí với chị Lê Thị Hồng Lý. Số điện thoại: 0975238593 hoặc địa chỉ email: haly7785@gmail.com

Tài liệu hướng dẫn sử dụng CSDL Heinonline đã được thư viện đăng tải trong mục Trợ giúp trên cổng thông tin của thư viện:

http://thuvien.hlu.edu.vn/introduction.aspx?mnuid=164&contentid=112

 

   
  1 of 1