Mượn liên thư viện

I. Dịch vụ mượn liên thư viện giữa Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội với Thư viện Học viện Tư pháp:

1. Đối tượng phục vụ: cán bộ, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của Trường Đại học Luật Hà Nội.

2. Quy trình mượn liên thư viện

- Tra cứu tài liệu trên Cổng thông tin thư viện của Học viện Tư pháp:

 http://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/opac/headingsearch.aspx?mnuid=141

- Đăng ký mượn tài liệu tại Quầy Lễ tân Thư viện hoặc gửi yêu cầu qua email: thuvien@hlu.edu.vn (tải Phiếu mượn tài liệu liên thư viện)

- Sau khi nhận được yêu cầu mượn liên thư viện, Thư viện phản hồi qua email cho bạn đọc về tình trạng tài liệu; thông báo về phí dịch vụ; hẹn thời gian bạn đọc đến nhận tài liệu.

- Nhận và trả tài liệu mượn tại Quầy Lễ tân Thư viện.

3. Chính sách mượn liên thư viện

-  Thời hạn mượn: 15 ngày.

-  Số lượng mượn: tối đa 3 cuốn/1 lần mượn.

- Thời gian đáp ứng yêu cầu: 3 – 5 ngày.

- Phí dịch vụ: 50.000đ/lần + chi phí vận chuyển 02 chiều (theo giá bưu điện).

- Trong trường hợp người mượn trả sách quá hạn, làm mất hoặc gây hư hỏng tài liệu, mức phí bồi thường được quy định như sau:

+ Quá hạn: Phí phạt quá hạn là 5.000đ/ngày/cuốn

+ Làm mất, hư hỏng tài liệu: Người mượn phải bồi thường theo quy định của thư viện Học viện Tư pháp.

II. Truy cập tài liệu số của Thư viện Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và Học viện Tư pháp

1. Đối tượng phục vụ: cán bộ, giảng viên, người học của Trường Đại học Luật Hà Nội.

2. Cách thức thực hiện: Bạn đọc truy cập Bộ sưu tập tài liệu số của thư viện Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và thư viện Học viện Tư pháp thông qua tài khoản của cán bộ thư viện do các Trường cấp.

- Thông tin liên hệ:

+ Email: Thuvien@hlu.edu.vn.

+ Fanpage: Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội

+ Điện thoại: 024.37734549