Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Bình đẳng và pháp luật / Nguyễn Thanh Bình // Nghiên cứu lập pháp. 2004. - Số 12, tr. 15–17.
http://lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=211Xem xét vấn đề bình đẳng và luật pháp dưới góc nhìn của luật tự nhiên, tác giả đưa ra những luận giải về quyền bình đẳng và luật pháp của con người trong Nhà nước pháp quyền và xã hội công dân.


3
Bộ phiếu kỹ thuật kỹ năng hành nghề luật sư. Tập 1 / Phan Hữu Thư chủ biên ; Nguyễn Thanh Bình, ... [et al.]

Hà Nội : Tư pháp, 2004
404 tr.minh họa ; 24 cm.

Giới thiệu đề cương bài giảng và bộ phiếu kỹ thuật kỹ năng hành nghề luật sư liên quan đến các vấn đề: luật sư và nghề luật sư; các chuyên đề pháp luật chuyên sâu; kỹ năng tư vấn pháp luật và hợp đồng.
Đầu mục:1
4
Bộ phiếu kỹ thuật kỹ năng hành nghề luật sư. Tập 2 / Nguyên Văn Huyên chủ biên ; Nguyễn Thanh Bình, ... [et al.]

Hà Nội : Tư pháp, 2004
408 tr. : minh họa ; 24 cm.

Giới thiệu đề cương bài giảng và bộ phiếu kỹ thuật kỹ năng tranh tụng của luật sư trong vụ án hình sự, dân sự và hành chính.
Đầu mục:1
5
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 14