Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Áp dụng trách nhiệm hợp đồng trong kinh doanh : sách tham khảo / Nguyễn Thị Dung

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2001
480 tr.; 19 cm.

Trình bày những vấn đề trách nhiệm hợp đồng, những quy định về áp dụng trách nhiệm hợp đồng theo pháp lệnh hợp đồng kinh tế và luật thương mại. Một số vấn đề áp dụng trách nhiệm hợp đồng theo pháp luật nước ngoài - lựa chọn cách thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh và áp dụng trách nhiệm hợp đồng đối với bên vi phạm
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập Luật Tố tụng hình sự câu hỏi và gợi ý trả lời / Đồng chủ biên: Đỗ Đức Hồng Hà, Hoàng Đình Chung ; Nguyễn Minh Chiêu,... [et al.]

Hà Nội : Công an nhân dân, 2014
318 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:31 (Lượt lưu thông:255) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
5
Bàn về lễ tân của người làm công tác văn phòng trong cơ quan nhà nước / Phạm Thị Hồng Thắm, Nguyễn Thị Dung // Tổ chức Nhà nước. Số 5/2016, tr. 70 - 73.
Lễ tân - hiểu theo nghĩa rộng là lễ nghi với khách, là lĩnh vực hoạt động đòi hỏi người làm công tác văn phòng nói chung, trong các cơ quan nhà nước nói riêng phải thực hiện đúng quy định của tổ chức, bảo đảm khoa học, tế nhị và mang tính nghệ thuật. Bài viết bàn về vấn đề mời khách và tạo điều kiện cho khách trong cơ quan, tổ chức nhà nước.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 27