Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các tội phạm về hàng giả theo pháp luật hình sự Việt Nam : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ nhiệm đề tài: Lê Đăng Doanh, Phạm Tài Tuệ ; Nguyễn Thành Long thư ký đề tài

Hà Nội, 2017
165 tr. ; 28 cm.
Bộ Tư pháp.
Nghiên cứu những quan điểm lý luận khác nhau về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Đánh giá khái quát tình hình tội phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả ở Việt Nam trong giai đoạn 2012 - 2016; chỉ ra những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật hình sự về định tội danh, định khung hình phạt đối với tội sản xuất, buôn bán hàng giả; từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng hình phạt đối với nhóm tội phạm này. Tập hợp 4 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

2
Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp ; Chủ biên: Phan Chí Hiếu, Nguyễn Thị Hằng Nga ; Lê Mai Hương,... [et al.]

Hà Nội : Công an Nhân dân, 2012
584 tr. ; 24 cm.
Học viện Tư pháp
Giới thiệu những kỹ năng chung về tư vấn pháp luật như: kỹ năng tiếp xúc khách hàng và nhận yêu cầu tư vấn; kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, phân tích vụ việc, xác định vấn đề pháp lý; kỹ năng soạn thảo văn bản trong hoạt động tư vấn. Trình bày kỹ năng tư vấn pháp luật trong một số lĩnh vực cụ thể, bao gồm: đầu tư; thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp; tài chính doanh nghiệp; đàm phán, ký kết hợp đồng ...
Đầu mục:403 (Lượt lưu thông:3497) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) : hội thảo khoa học / Trường Đại học Luật Hà Nội

Hà Nội, 2015
103 tr. ; 28 cm.

Tập hợp 19 bài tham luận góp ý cho dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Nguyên tắc suy đoán vô tội trong luật Tố tụng hình sự Việt Nam : sách tham khảo / Nguyễn Thành Long

Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011
270 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:17) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
       1  2  3  4 of 4