Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính ở Việt Nam : sách tham khảo / Nguyễn Ngọc Hiến chủ biên ; Biên soạn: Trần Ngọc Đường, ... [et all.]

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2001
209 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách tập hợp các bải tham luận của các nhà khoa học và quản lý Nhà nước trình bày trong cuộc hội thảo khoa học về kiến nghị các giải pháp cải cách hành chính giai đoạn 2001-2005. Phân tích các tiến trình cải cách hành chính ở nước ta những năm qua, nguyên nhân, những hạn chế. Kiến nghị một số giải pháp cơ bản thúc đẩy cải cách hành chính của Việt Nam trong thời gian tới
Đầu mục:26 (Lượt lưu thông:156) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chủ nghĩa xã hội khoa học là gì ? : tìm hiểu quan điểm của các nhà kinh điển / Trịnh Quốc Tuấn, Phạm Ngọc Quang

Hà Nội : Sự thật, 1991
87 tr. ; 19 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt nam - Lý luận và thực tiễn / Chủ biên: Nguyễn Trọng Chuẩn, Nguyễn Thế Nghĩa, Đặng Hữu Toàn ; Lê Thị Tuyết Ba,... [et al.]

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2002
652 tr. ; 22 cm.


Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:23) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
       1  2  3  4 of 4