Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
3
Ai có thể làm người đại diện cho chị M? / Lê Thu Hà // Nhà nước và Pháp luật. Số 9/2006, tr. 81 - 83.
Khi vợ (hoặc chồng) mắc bệnh tâm thần và người chồng (hoặc vợ) không thực hiện những nghĩa vụ của mình trong quan hệ hôn nhân thì ai là người có quyền đại diện cho người mắc bệnh tâm thần để tham gia vào vụ án ly hôn? Thông qua việc phân tích một vụ án cụ thể, tác giả nêu những quan điểm khác nhau đã phát sinh trên thực tiễn xét xử ở nước ta; nêu quan điểm cá nhân về vấn đề xác định người đại diện của người mất năng lực hành vi dân sự trong vụ án ly hôn
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
5
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 13