Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bàn về quyền tự do kinh doanh / Bùi Ngọc Cường // Luật học. Số 3/1997, tr. 3 - 10.Từ sự khái quát chung nhất về giá trị quyền tự do của con người, tác giả đi sâu tìm hiểu quyền tự do kinh doanh, quyền tự do trong lĩnh vực quan nhất của đời sống xã hội
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
3
Cơ sở khoa học xây dựng Bộ giáo trình chuẩn đào tạo Đại học Luật : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ / Bộ Tư pháp ; Lê Minh Tâm chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Quốc Hoàn thư ký đề tài ; Nguyễn Thị Mỹ Lộc,... [et al.].
Hà Nội, 2008
318 tr. ; 28 cm.
Bộ Tư pháp
Nghiên cứu những vấn đề lý luận về giáo trình đại học, giáo trình chuẩn và việc xây dựng bộ giáo trình đào tạo đại học luật. Phân tích thực trạng hệ thống giáo trình đào tạo đại học luật trong các cơ sở đào tạo luật ở nước ta hiện nay. Đưa ra mục tiêu, yêu cầu và quan điểm xây dựng giáo trình chuẩn của một số môn học bao gồm: Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Hình sự, Luật môi trường, Luật quốc tế. Đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng bộ giáo trình chuẩn đào tạo đại học luật ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
5
Giáo trình Luật đầu tư / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Bùi Ngọc Cường chủ biên ; Nguyễn Thị Vân Anh, ... [et al.]
Hà Nội : Công an nhân dân, 2006
399 tr. ; 20,5 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đầu mục:932 (Lượt lưu thông:1424) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3 of 3