Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bàn về phương thức giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích / Vũ Thị Thu Hiền // Nhà nước và Pháp luật. Số 12/2015, tr. 67 - 75, 84.
Phân tích và làm rõ một số vấn đề về phương thức giải quyết tranh chấp lao động tập thể; thực trạng pháp luật về phương thức giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích ở Việt Nam hiện nay và một số kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật của Việt Nam về vấn đề này.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (Thực hiện từ 01/07/2016) / Bùi Thị Huyền chủ biên ; Phan Hữu Thư,... [et al.]

Hà Nội : Lao động, 2016
648 tr. ; 24 cm.

Phân tích, bình luận, so sánh những điểm mới của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 so với các Bộ luật Tố tụng dân sự trước đây, tập trung vào quy định chung và những quy định cụ thể về: thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại tòa án, giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn, thủ tục xét lại bản án, thủ tục giải quyết việc dân sự, thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án…
Đầu mục:101 (Lượt lưu thông:1919) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Bộ phiếu kỹ thuật kỹ năng hành nghề luật sư. Tập 2 / Nguyên Văn Huyên chủ biên ; Nguyễn Thanh Bình, ... [et al.]

Hà Nội : Tư pháp, 2004
408 tr. : minh họa ; 24 cm.

Giới thiệu đề cương bài giảng và bộ phiếu kỹ thuật kỹ năng tranh tụng của luật sư trong vụ án hình sự, dân sự và hành chính.
Đầu mục:1
4
5
Cơ chế giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích do tập thể lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận / Vũ Thị Thu Hiền // Nhà nước và Pháp luật. Số 12/2016, tr. 42 - 47.
Phân tích và đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích do tập thể lao động và người sử dụng lao động
Đầu mục:0
       1  2  3  4  5 of 5