Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
3
Báo cáo khoa học thường niên năm 2017 / Phùng Hữu Phú chủ biên ; Biên soạn: Vũ Văn Phúc, ... [et al.]

Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
668 tr. : minh họa ; 24 cm.

Tập hợp những bài phát biểu chỉ đạo, định hướng hoạt động của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; báo cáo tư vấn, hoạt động nổi bật của Hội đồng; các bài viết tiêu biểu của thành viên Hội đồng; một số bài viết ngắn gọn kết quả nghiên cứu của các đề tài, đề án đã được nghiệm thu cấp ban Đảng Trung ương về các lĩnh vực chính trị, xây dựng Đảng, đối ngoại, kinh tế, văn hoá, xã hội.
Đầu mục:1

4
Bộ phiếu kỹ thuật kỹ năng hành nghề luật sư. Tập 1 / Phan Hữu Thư chủ biên ; Nguyễn Thanh Bình, ... [et al.]

Hà Nội : Tư pháp, 2004
404 tr.minh họa ; 24 cm.

Giới thiệu đề cương bài giảng và bộ phiếu kỹ thuật kỹ năng hành nghề luật sư liên quan đến các vấn đề: luật sư và nghề luật sư; các chuyên đề pháp luật chuyên sâu; kỹ năng tư vấn pháp luật và hợp đồng.
Đầu mục:1
5
Đạo đức nghề luật / Học viện Tư pháp ; Chủ biên: Phan Chí Hiếu, Nguyễn Văn Huyên ; Lê Mai Anh,... [et al.]

Hà Nội : Tư pháp, 2011
363 tr. : minh họa ; 24 cm.
Học viện Tư pháp
Trình bày những vấn đề cơ bản về nghề luật, đạo đức nghề luật và văn hóa nghề luật. Nghiên cứu đặc điểm, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, chấp hành viên, công chứng viên. Giới thiệu những quy tắc đạo đức và ứng xử trong hành nghề luật tại một số quốc gia trên thế giới.
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:197) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4 of 4