Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đánh giá tác động của TPP đối với hệ thống pháp luật thuế và dịch vụ tài chính ở Việt Nam : kỷ yếu hội thảo khoa học / Trường Đại học Luật Hà Nội
Hà Nội, 2016
130 tr. ; 28 cm.

Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu, đánh giá tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với hệ thống thuế và dịch vụ tài chính ở Việt Nam.
Đầu mục:1

2
Định hướng cho sinh viên tại Trường Đại học Luật Hà Nội - Nhu cầu và giải pháp thực hiện : kỷ yếu hội thảo / Trường Đại học Luật Hà Nội
Hà Nội, 2017
170 tr. ; 28 cm.

Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu định hướng cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội về hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, đạo đức và việc làm, hoạt động Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Câu lạc bộ,…
Đầu mục:2

3
4
5
       1  2  3  4  5  6  7 of 7