Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp ; Chủ biên: Phan Chí Hiếu, Nguyễn Thị Hằng Nga ; Lê Mai Hương,... [et al.]

Hà Nội : Công an Nhân dân, 2012
584 tr. ; 24 cm.
Học viện Tư pháp
Giới thiệu những kỹ năng chung về tư vấn pháp luật như: kỹ năng tiếp xúc khách hàng và nhận yêu cầu tư vấn; kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, phân tích vụ việc, xác định vấn đề pháp lý; kỹ năng soạn thảo văn bản trong hoạt động tư vấn. Trình bày kỹ năng tư vấn pháp luật trong một số lĩnh vực cụ thể, bao gồm: đầu tư; thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp; tài chính doanh nghiệp; đàm phán, ký kết hợp đồng ...
Đầu mục:403 (Lượt lưu thông:3428) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Ngân hàng đề thi môn Kỹ năng giải quyết vụ án dân sự / Chủ biên: Phan Hữu Thư, Lê Thu Hà ; Nguyễn Minh Hằng ; Biên soạn: Trần Thị Nghĩa, ... [et al.]

Hà Nội : Công an nhân dân, 2004
575 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1