Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Actualités de droit international privé / Patrick Wautelet ... [et al.]

Louvain-la-Neuve : Anthemis, 2009
206 p. ; 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
3
Án lệ số 13/2017/AL / về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” / Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/an-le/18694/an-le-so-13-2017-al-ve-hieu-luc-thanh-toan-cua-thu-tin-dung-l-c-trong-truong-hop-hop-dong-mua-ban-hang-hoa-quoc-te-la-co-so-cua-l-c-bi-huy-bo
2017
12 tr.
Tòa án nhân dân tối cao
Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị huỷ bỏ được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 và được công bố theo Quyết định số 299/QĐ-CA ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
Đầu mục:0 Tài liệu số:14
Ảnh hưởng của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đối với việc bảo hộ sáng chế tại Việt Nam / Vũ Thị Hải Yến // Luật học. Số 2/2016, tr. 60 - 67.
Nêu một số thách thức lớn cho các quốc gia đang phát triển như Việt Nam khi hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đặt ra những tiêu chuẩn bảo hộ mới, thậm chí cao hơn mức độ bảo hộ của Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền SHTT (Hiệp định TRIPs) trong khuôn khổ WTO. Đề xuất một số kiên quan đến bảo hộ sáng chế gây bất lợi cho các quốc gia đang phát triển như Việt Nam đã bị loại bỏ trong quá trình đàm phán. Phân tích những quy định của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đang đăth ra những thách thức trong việc bảo hộ sáng chế tại Việt Nam.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 128