Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước : sách dùng cho các nhà lãnh đạo quản lý và nghiên cứu / Nguyễn Thế Quyền
Hà Nội : Công an nhân dân, 1996
352 tr. ; 19 cm.

Cuốn sách đề cập đến các vấn đề của hoạt động xây dựng và ban hành các văn bản hành chính bao gồm: văn bản quản lý hành chính Nhà nước: Giới thiệu các vấn đề lý luận cơ bản về văn bản quản lý hành chính như khái niệm, ý nghĩa, các loại văn bản...; hoạt động ban hành văn bản quản lý hành chính Nhà nước; Cách soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước điển hình: cách thức xây dựng văn bản, cơ sở pháp lý, yêu cầu của cơ quan ban hành văn bản; phần phụ lục: giới thiệu một số mẫu văn bản quản lý hành chính Nhà nước thường dùng và tập hợp các văn bản pháp luật hiện hành về công tác xây dựng
Đầu mục:16 (Lượt lưu thông:43) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Basic legal drafting : litigation documents, contracts, legislative documents / Anne Rutledge
New York: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015
xi, 139 p. ; 28 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Chỉ dẫn sử dụng các mẫu văn bản, giấy tờ / Sưu tầm, biên soạn: Thy Anh, Tuấn Dương
Hà Nội : Lao động, 2004
842 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Chín trăm ba mươi tám mẫu soạn thảo văn bản quản lý, hành chính, tư pháp, hợp đồng kinh tế, dân sự thường dùng / Bộ Tài chính
Hà Nội : Tài chính, 2004
1336 tr. ; 27 cm.
Bộ Tài chính.

Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ biên ; Trần Thị Vượng, Cao Kim Oanh
Hà Nội : Tư pháp, 2017
247 tr. ; 21 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội
Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng, gồm: khái niệm, chức năng, vai trò, yêu cầu và quy trình ban hành văn bản hành chính thông dụng; cách thức soạn thảo, hình thức, nội dung của một số văn bản hành chính thông dụng như biên bản, công văn, công điện, điều lệ, đề án, tờ trình,...
Đầu mục:219 (Lượt lưu thông:684) Tài liệu số:1

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 14