Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bình luận 50 vụ án hình sự khó và phức tạp / Phạm Văn Thiệu
Hà Nội : Tư pháp, 2014
386 tr. ; 20,5 cm.

Tập hợp 50 vụ án hình sự đã được xử lý theo Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009). Trình bày tóm tắt nội dung của từng vụ án, những quan điểm khác nhau về việc giải quyết vụ án và phần bình luận khoa học
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bình luận án / Đinh Văn Quế
TP. Hồ Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1998
329 tr. ; 20 cm.

Phân tích một số vấn đề cần nghiên cứu: Khởi tố vụ án hình sự, khái niệm chiếm đoạt, trách nhiệm hình sự trong vụ án hình sự, về chế định xoá án trong luật hình sự Việt Nam....Dựa vào các quy định pháp luật bình luận một số vụ án đã xét xử, tác giả đã phân tích các sự việc một cách logic và kết luận cho mỗi hành vi của con người
Đầu mục:84 (Lượt lưu thông:216) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 :. bình luận chuyên sâu. / Phần thứ hai: Các tội phạm, Chương XIV: Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người / : Đinh Văn Quế
Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2018
423 tr. ; 24 cm.

Phân tích, bình luận chuyên sâu 34 điều luật được qui định trong chương XIV Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người.
Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:9)

4
Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 :. bình luận chuyên sâu. / Phần thứ nhất, Những quy định chung/ : Đinh Văn Quế
Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2017
427 tr. ; 21cm.

Phân tích, bình luận chuyên sâu những quy định chung của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về hiệu lực của Bộ luật Hình sự; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự; thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt; hình phạt và quyết định hình phạt; những quy định đối với người dưới 18 tuổi và pháp nhân thương mại phạm tội,…
Đầu mục:41 (Lượt lưu thông:77)

5
Bình luận chế định quản lý nhà nước về đất đai trong Luật Đất đai 2013 / Trần Quang Huy chủ biên ; Nguyễn Thị Nga, ... [et al.]
Hà Nội : Tư pháp, 2017
523 tr. ; 24 cm.

Trình bày tổng quan về quản lý nhà nước đối với đất đai, các nội dung cơ bản trong quản lý đất đai. Bình luận các quy định của Luật Đất đai 2013 về các vấn đề: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất,… Nghiên cứu mô hình và nội dung quản lý nhà nước về đất đai ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực và trên thế giới, từ đó rút ra bài học cho Việt Nam.
Đầu mục:101 (Lượt lưu thông:100) Tài liệu số:1

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 15