Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
A textbook of translation / Peter Newmark

New York : Prentice-Hall International, 1988
292 p. ; 23 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Alter ego 1 : méthode de français A1 / Annie Berthet, ... [et al.]

Paris : Hachette, 2006
192 tr. ; 29 cm.


Đầu mục:36 (Lượt lưu thông:23) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Alter ego 1 : méthode de français A1 / Annie Berthet, ... [et al.]

Paris : Hachette, 2006
127 tr. ; 29 cm.


Đầu mục:36 (Lượt lưu thông:17) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Các định chế tài chánh / Nguyễn Văn Ngôn

Hà Nội : Thống kê, 1997
314 tr. ; 20 cm.

Định chế tài chánh theo nghĩa hẹp gồm các trung gian tài chánh, thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán, thị trường hối đoái, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển Châu á. Phân tích khái niệm, vị trí của các định chế trong nền kinh tế thị trường
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Cambridge first certificate listening and speaking / Sue O'Connell

New York : Cambridge University Press, cop1992
120 p.; 24 cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 157