Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chế độ tuyển dụng và thôi việc đối với công nhân viên chức Nhà nước : luận văn tốt nghiệp / Lưu Thị Thuỷ

Hà Nội, 1985
51 tr. ; 28 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
3
Cơ chế xác lập hành vi của chủ thể khi tham gia quan hệ pháp luật / Lê Vương Long // Luật học. Số 4/1996, tr. 30 - 34.
Tác giả trao đổi một số vấn đề có tính phổ quát về cơ chế xác lập hành vi chủ thể khi tham gia quan hệ pháp luật
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
4
Đời sống pháp luật / Hoàng Thị Kim Quế // Luật học. Số 4/2005, tr. 25 - 31.
Tác giả phân tích khái niệm đời sống pháp luật trong mối quan hệ với các lĩnh vực khác của đời sống xã hội; những vùng sáng tối của đời sống pháp luật; nghiên cứu đời sống pháp luật từ phương diện đạo đức và mối quan hệ giữa đạo đức với pháp luật; vấn đề nâng cao chất lượng đời sống pháp luật ở nước ta
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
       1  2  3  4  5  6  7 of 7