Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. /. Tập 2 / Trần Ngọc Đường chủ biên ; Nguyễn Văn Mạnh, ... [et al.].

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1998
187 tr. ; 19 cm.

Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Tổ chức và hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước như Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan tư pháp trong bộ máy nhà nước
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
3
4
5
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 486