Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Về việc chuyển vụ án theo Điều 174 Bộ luật tố tụng hình sự / Vũ Thành Long // Kiểm sát. Số 01/2006, tr. 45 - 47.Do khoản 1 Điều 174 Bộ luật tố tụng hình sự không quy định cụ thể việc toà án cấp huyện, toà án quân sự khu vực chuyển vụ án hình sự cho toà cấp trên khi trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phát hiện vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, nên đã tạo ra những cách hiểu khác nhau. Tác giả phân tích khoản 2 Điều này để xác định việc chuyển vụ án trong cả ba giai đoạn: chuẩn bị xét xử, xét xử và sau khi xét xử
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
"Quốc triều khám tụng điều lệ" - Dấu mốc quan trọng của nền tố tụng Việt Nam / Lê Thái Dũng // Luật sư Việt Nam. 2019. - Số 3, tr. 17-20.Trình bày hoàn cảnh ra đời, nội dung chính, ý nghĩa và tầm quan trọng của "Quốc triều khám tụng điều lệ".
Đầu mục:0
3
"Quyền im lặng" trong pháp luật quốc tế, pháp luật của một số quốc gia và Việt Nam / Vũ Công Giao, Nguyễn Minh Tâm // Nhà nước và Pháp luật. Số 3/2015, tr. 29 - 33.Bài viết phân tích khuôn khổ pháp luật quốc tế và các quy định trong pháp luật của một số quốc gia và Việt Nam về quyền im lặng, trên cơ sở đó nêu đề xuất về việc luật định quyền này trong Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi)
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
"Tự thú" khác "đầu thú" / Đinh Văn Quế // Luật sư Việt Nam. Số 11/2015, tr. 41 - 45.Phân tích những vấn đề liên quan đến tình tiết người phạm tội "tự thú" và "đầu thú". Chỉ ra những bất cập trong quy định của pháp luật hình sự về vấn đề này và đề xuất kiến nghị hoàn thiện nhằm tạo công cụ cho việc truy cứu trách nhiệm hình sự, quyết định hình phạt được áp dụng thống nhất.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
A practical approach to criminal procedure / John Sprack, Michael Sprack
Oxford : Oxford University Press, 2015
xlix, 508 p.: ill. ; 25 cm.


Đầu mục:1

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 484