Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
3
"Vụ án Đảng cộng sản Liên Xô" tại Toà án hiến pháp : ghi chép của người tham gia phiên toà: sách tham khảo / Ph. M. Ruđinxki
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2001
640 tr. ; 22 cm.

Cuốn sách viết về "Vụ án Đảng cộng sản Liên Xô". Tác giả đi sâu phân tích những nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của Đảng Cộng sản Liên Xô vào năm 1991; đặc biệt nêu bật thắng lợi của nhóm đại biểu nhân dân CHXHCN Xô Viết - Liên bang Nga và của những nhà khoa học;
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:30) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
5
Ba mươi lăm năm chiến đấu kiên cường và thắng lợi vẻ vang / Phạm Văn Đồng
Hà Nội : Sự thật, 1980
39 tr. ; 19 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 44