Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Buồn vui chuyện nghề / Phan Văn Tân

Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2019
247 tr. : minh hoạ ; 21 cm.

Tập hợp những mẩu chuyện thực tiễn được ghi lại qua những năm tháng làm nghề tư vấn pháp luật dân sự và pháp luật kinh doanh của tác giả.
Đầu mục:5

2
3
4
Đào tạo kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại tại Trường Đại học Luật Hà Nội : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Dung chủ nhiệm đề tài ; Cao Thanh Huyền thư ký đề tài ; Phạm Thị Huyền … [et al.]

Hà Nội, 2018
293 tr. ; 28 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội
Phân tích, đánh giá thực trạng đào tạo kĩ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Làm rõ cơ sở pháp lí cần thiết để thực hiện tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại và đưa ra một số tình huống, vụ việc tư vấn pháp luật để minh họa. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo kĩ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Tập hợp 5 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

5
       1  2  3  4  5  6  7  8  9 of 9