Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
3
Bàn về “lỗ hổng pháp luật” / Hoàn, Thị Kim Quế // Nghiên cứu lập pháp. Số 6/2017, tr. 3 - 8.
http://www.lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=14Tác giả phân tích khái niệm, bản chất, nguyên nhân của lỗ hổng pháp luật; mối quan hệ giữa thực trạng của lỗ hổng pháp luật và tư duy pháp lý nói chung. Nêu cách thức khắc phục vấn đề này.
Đầu mục:0

4
Bàn về cụm từ "Có yếu tố nước ngoài" trong văn bản pháp luật / Thái Công Khanh // Toà án nhân dân. Số 13/2006, tr. 5 - 8.
Tác giả phân tích để phân biệt sự khác nhau giữa "công pháp" và "tư pháp" và chỉ có những quan hệ pháp lý về dân sự, lao động, hôn nhân và gia đình mới có yếu tố nước ngoài. Đây là một cụm từ đã được sử dụng trong các văn bản pháp quy của nhà nước từ năm 1989 đến nay là sai nguyên tắc. Vì vậy, các cơ quan có thẩm quyền cần phải xem xét lại
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bàn về văn hóa pháp luật nước ta hiện nay / Nguyễn Thị Liễu // Luật sư Việt Nam. Số 1+2/2016, tr. 29 - 32.
Tìm hiểu về đặc điểm, biểu hiện, điều kiện chi phối tới nền văn hóa pháp luật ở Việt Nam. Đánh giá thực trạng và lý giải nguyên nhân của thực trạng văn hóa pháp luật còn nhiều hạn chế hiện nay. Đề xuất một số nội dung cần thực hiện nhằm xây dựng và phát triển văn hóa pháp luật nước ta.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 36