Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
3
Chiếu chỉ các đời vua Việt Nam / Lê Thái Dũng

Hà Nội : Hồng Đức, 2018
254 tr. : minh hoạ ; 21 cm.

Giới thiệu một số chiếu chỉ, văn bản của các vị vua đã ban bố trong lịch sử Việt Nam và khái quát diễn biến xung quanh các văn bản này.
Đầu mục:3

4
Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2000
927 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách gồm 2 phần: phần 1: quy định chung gồm các văn bản của Quốc Hội, Chính phủ; phần 2: danh mục văn bản quy định pháp luật đã bãi bỏ gồm các quy định của các Bộ, ngành và danh mục các văn bản quy phạm pháp luật đã bãi bỏ
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản / Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật ; Nguyễn Đăng Dung chủ biên ; Nguyễn Hoàng Anh, Võ Trí Hảo

Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2014
304 tr. ; 24 cm.
Đại học Quốc gia Hà Nội.
Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về văn bản và soạn thảo văn bản: khái niệm, vai trò; phân loại; kỹ thuật soạn thảo, yêu cầu của việc soạn thảo; thể thức văn bản; văn phong và ngữ pháp. Trình bày kỹ thuật soạn thảo các loại văn bản thông dụng như: văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật, văn bản hành chính; phát hành, luân chuyển, lưu trữ, tiêu hủy văn bản.
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1)

       1  2  3  4  5 of 5