Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
3
Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2000
927 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách gồm 2 phần: phần 1: quy định chung gồm các văn bản của Quốc Hội, Chính phủ; phần 2: danh mục văn bản quy định pháp luật đã bãi bỏ gồm các quy định của các Bộ, ngành và danh mục các văn bản quy phạm pháp luật đã bãi bỏ
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản / Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật ; Nguyễn Đăng Dung chủ biên ; Nguyễn Hoàng Anh, Võ Trí Hảo
Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2014
304 tr. ; 24 cm.
Đại học Quốc gia Hà Nội.
Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về văn bản và soạn thảo văn bản: khái niệm, vai trò; phân loại; kỹ thuật soạn thảo, yêu cầu của việc soạn thảo; thể thức văn bản; văn phong và ngữ pháp. Trình bày kỹ thuật soạn thảo các loại văn bản thông dụng như: văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật, văn bản hành chính; phát hành, luân chuyển, lưu trữ, tiêu hủy văn bản.
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1)

5
Giáo trình kỹ thuật xây dựng văn bản / Trường Đại học Luật Hà Nội
Hà Nội : Công an nhân dân, 1998
115 tr. ; 19 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội.
Giới thiệu khái niệm về văn bản, khái quát về kỹ năng xây dựng văn bản, các quy tắc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4 of 4