Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
3
4
Giáo trình Lí luận nhà nước và pháp luật / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Lê Minh Tâm, Nguyễn Minh Đoan ; Nguyễn Văn Động, ... [et al.]
Hà Nội : Công an nhân dân, 2010
527 tr. ; 22 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đầu mục:45 (Lượt lưu thông:5852) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
       1  2  3 of 3