Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình Lí luận nhà nước và pháp luật / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Lê Minh Tâm, Nguyễn Minh Đoan ; Nguyễn Văn Động, ... [et al.]

Hà Nội : Công an nhân dân, 2010
527 tr. ; 22 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đầu mục:22 (Lượt lưu thông:25) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Những nội dung căn bản của môn học lý luận nhà nước và pháp luật / Nguyễn Thị Hồi chủ biên, ... [et all. ]

Hà Nội : Tư pháp, 2010
557 tr. ; 20,5 cm.


Đầu mục:194 (Lượt lưu thông:440) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Nội dung cơ bản của môn học lý luận nhà nước và pháp luật / Chủ biên: Nguyễn Thị Hồi, Lê Vương Long;... [et al. ]

Hà Nội : Giao thông vận tải, 2008
448 tr. ; 20,5 cm.


Đầu mục:290 (Lượt lưu thông:306) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

       1 of 1