Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
"Tha tù trước thời hạn" và "đặc xá" / Đinh Văn Quế // Luật sư Việt Nam. Số 8/2018, tr. 2 - 3.Phân tích các quy định pháp luật về "tha tù trước thời hạn" và "đặc xá" theo quy định tại Điều 66 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đầu mục:0
2
Án treo theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 : luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Quốc Tiến ; PGS. TS. Cao Thị Oanh hướng dẫn
Hà Nội, 2019
66 tr. : minh họa ; 28 cm.

Trình bày những vấn đề lí luận và qui định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về án treo. Phân tích thực tiễn áp dụng án treo từ năm 2015 đến nay, từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về vấn đề này trong giai đoạn hiện nay.
Đầu mục:2
3
Áp dụng Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 như thế nào cho đúng? / Đinh Văn Quế // Luật sư Việt Nam. Số 9/2017, tr. 40 - 43.Nêu các dấu hiệu cấu thành tội phạm, các tình tiết định khung hình phạt đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Phân tích quy định áp dụng Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 trong thời gian chuyển tiếp.
Đầu mục:0
4
Áp dụng pháp luật trong việc giải quyết những vụ án ma túy có từ hai chất ma túy trở lên theo qui định của Bộ luật Hình sự năm 2015 / Quách Quỳnh Dung // Kiểm sát. 2019. - Số 12, tr. 46-50.Phân tích biện pháp nhằm áp dụng pháp luật phù hợp khi giải quyết các vụ án ma túy có từ 2 chất ma túy trở lên, nhưng trong đó có 1 chất không đủ mức khối lượng tối thiểu được qui định trong Bộ luật Hình sự năm 2015, bổ sung năm 2017.
Đầu mục:0
5
Áp dụng tình tiết "bỏ trốn để chiếm đoạt" như thế nào cho đúng? / Vũ Hoài An // Luật sư Việt Nam. Số 4/2017, tr. 42 - 43.Nêu và phân tích việc"bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản" cũng là một dạng hành vi khách quan phản ánh ý thức chủ quan của người phạm tội là " gian dối để chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 175 BLHS 2015.
Đầu mục:0
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 73