Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
"Tha tù trước thời hạn" và "đặc xá" / Đinh Văn Quế // Luật sư Việt Nam. Số 8/2018, tr. 2 - 3.Phân tích các quy định pháp luật về "tha tù trước thời hạn" và "đặc xá" theo quy định tại Điều 66 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đầu mục:0
2
Áp dụng Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 như thế nào cho đúng? / Đinh Văn Quế // Luật sư Việt Nam. Số 9/2017, tr. 40 - 43.Nêu các dấu hiệu cấu thành tội phạm, các tình tiết định khung hình phạt đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Phân tích quy định áp dụng Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 trong thời gian chuyển tiếp.
Đầu mục:0
3
Áp dụng pháp luật trong việc giải quyết những vụ án ma túy có từ hai chất ma túy trở lên theo qui định của Bộ luật Hình sự năm 2015 / Quách Quỳnh Dung // Kiểm sát. 2019. - Số 12, tr. 46-50.Phân tích biện pháp nhằm áp dụng pháp luật phù hợp khi giải quyết các vụ án ma túy có từ 2 chất ma túy trở lên, nhưng trong đó có 1 chất không đủ mức khối lượng tối thiểu được qui định trong Bộ luật Hình sự năm 2015, bổ sung năm 2017.
Đầu mục:0
4
Áp dụng tình tiết "bỏ trốn để chiếm đoạt" như thế nào cho đúng? / Vũ Hoài An // Luật sư Việt Nam. Số 4/2017, tr. 42 - 43.Nêu và phân tích việc"bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản" cũng là một dạng hành vi khách quan phản ánh ý thức chủ quan của người phạm tội là " gian dối để chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 175 BLHS 2015.
Đầu mục:0
5
Áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "phạm tội đối với phụ nữ có thai" / Trần Văn Quốc // Kiểm sát. 2018. - Số 21, tr. 31-34.Bài viết trao đổi và nêu ý kiến về việc áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "phạm tội đối với phụ nữ có thai" qui định tại điểm i khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đầu mục:0
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 60