Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
"Tha tù trước thời hạn" và "đặc xá" / Đinh Văn Quế // Luật sư Việt Nam. Số 8/2018, tr. 2 - 3.Phân tích các quy định pháp luật về "tha tù trước thời hạn" và "đặc xá" theo quy định tại Điều 66 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đầu mục:0
2
Áp dụng Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 như thế nào cho đúng? / Đinh Văn Quế // Luật sư Việt Nam. Số 9/2017, tr. 40 - 43.Nêu các dấu hiệu cấu thành tội phạm, các tình tiết định khung hình phạt đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Phân tích quy định áp dụng Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 trong thời gian chuyển tiếp.
Đầu mục:0
3
Áp dụng tình tiết "bỏ trốn để chiếm đoạt" như thế nào cho đúng? / Vũ Hoài An // Luật sư Việt Nam. Số 4/2017, tr. 42 - 43.Nêu và phân tích việc"bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản" cũng là một dạng hành vi khách quan phản ánh ý thức chủ quan của người phạm tội là " gian dối để chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 175 BLHS 2015.
Đầu mục:0
4
Áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "phạm tội đối với phụ nữ có thai" / Trần Văn Quốc // Kiểm sát. 2018. - Số 21, tr. 31-34.Bài viết trao đổi và nêu ý kiến về việc áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "phạm tội đối với phụ nữ có thai" qui định tại điểm i khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đầu mục:0
5
Bàn về bất cập, vướng mắc khi áp dụng Điều 323 và Điều 389 Bộ luật Hình sự 2015 / Đinh Thị Thu Hằng // Tòa án nhân dân. 2019. - Số 5, tr. 21-24.Nêu qui định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và tội che dấu tội phạm; phân biệt hai tội này; các vướng mắc trong định tội danh và bất cập về việc áp dụng hình phạt đối với qui định tại Điều 323 và Điều 389 Bộ luật Hình sự 2015 và kiến nghị hoàn thiện.
Đầu mục:0
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 55