Giáo trình
34(V)54(075) GIA 2023
Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam /

Kí hiệu phân loại 34(V)54(075)
Tác giả TT Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam /Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật ; Chủ biên: Phạm Hồng Thái, Bùi Tiến Đạt ; Nguyễn Cửu Việt ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội,2023
Mô tả vật lý 417 tr. ;24 cm.
Tùng thư Tủ sách khoa học
Tóm tắt Nghiên cứu những kiến thức cơ bản về Luật Tố tụng hành chính Việt Nam, gồm: tranh chấp hành chính, tố tụng hành chính, Luật Tố tụng hành chính và khoa học Luật Tố tụng hành chính; các nguyên tắc của Luật Tố tụng hành chính Việt Nam; thẩm quyền xét xử hành chính của Toà án nhân dân; cơ quan và người tiến hành tố tụng; người tham gia tố tụng; chứng minh, chứng cứ và các biện pháp khẩn cấp tạm thời; khởi kiện và thụ lí vụ án hành chính; chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính;...
Thuật ngữ chủ đề Luật Tố tụng hành chính-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Tác giả(bs) CN Phạm, Hồng Thái, GS. TS.
Tác giả(bs) CN Bùi, Tiến Đạt, PGS. TS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(7): DSVGT 010166-72
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(10): MSVGT 114786-95
Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkGT(3): PHGT 005721-3
000 00000nam#a2200000ua#4500
001100802
0021
004E21641AD-D9F0-4571-8085-29B7DA2095D1
005202311091049
008231107s2023 vm vie
0091 0
020 |a9786049962509|c145000
039|a20231109104607|bhiennt|c20231109090255|dhiennt|y20231103093552|zchiqpl
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084|a34(V)54(075)|bGIA 2023
1102 |aĐại học Quốc gia Hà Nội|bTrường Đại học Luật
24510|aGiáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam /|cĐại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật ; Chủ biên: Phạm Hồng Thái, Bùi Tiến Đạt ; Nguyễn Cửu Việt ... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aHà Nội :|bĐại học Quốc gia Hà Nội,|c2023
300 |a417 tr. ;|c24 cm.
4900 |aTủ sách khoa học
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 415 - 417
520 |aNghiên cứu những kiến thức cơ bản về Luật Tố tụng hành chính Việt Nam, gồm: tranh chấp hành chính, tố tụng hành chính, Luật Tố tụng hành chính và khoa học Luật Tố tụng hành chính; các nguyên tắc của Luật Tố tụng hành chính Việt Nam; thẩm quyền xét xử hành chính của Toà án nhân dân; cơ quan và người tiến hành tố tụng; người tham gia tố tụng; chứng minh, chứng cứ và các biện pháp khẩn cấp tạm thời; khởi kiện và thụ lí vụ án hành chính; chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính;...
650 4|aLuật Tố tụng hành chính|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
7001 |aPhạm, Hồng Thái|cGS. TS.|eChủ biên
7001 |aBùi, Tiến Đạt|cPGS. TS.|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(7): DSVGT 010166-72
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(10): MSVGT 114786-95
852|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cGT|j(3): PHGT 005721-3
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2023/đhqghn/giaotrinhluattotunghanhchinhvietnamthumbimage.jpg
890|a20|b1|c0|d0
911 |aQuản Phạm Linh Chi
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 114795 Mượn sinh viên 34(V)54(075) GIA 2023 Giáo trình 20
2 MSVGT 114794 Mượn sinh viên 34(V)54(075) GIA 2023 Giáo trình 19
3 MSVGT 114793 Mượn sinh viên 34(V)54(075) GIA 2023 Giáo trình 18
4 MSVGT 114792 Mượn sinh viên 34(V)54(075) GIA 2023 Giáo trình 17
5 MSVGT 114791 Mượn sinh viên 34(V)54(075) GIA 2023 Giáo trình 16
6 MSVGT 114790 Mượn sinh viên 34(V)54(075) GIA 2023 Giáo trình 15
7 MSVGT 114789 Mượn sinh viên 34(V)54(075) GIA 2023 Giáo trình 14
8 MSVGT 114788 Mượn sinh viên 34(V)54(075) GIA 2023 Giáo trình 13
9 MSVGT 114787 Mượn sinh viên 34(V)54(075) GIA 2023 Giáo trình 12
10 MSVGT 114786 Mượn sinh viên 34(V)54(075) GIA 2023 Giáo trình 11
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào