Giáo trình
34(V)51(075) GIA 2023
Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam /

Kí hiệu phân loại 34(V)51(075)
Tác giả TT Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam /Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật ; Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chí, Lê Lan Chi ; Trần Thu Hạnh ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội,2023
Mô tả vật lý 650 tr. :minh hoạ ;24 cm.
Tùng thư Tủ sách khoa học
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung của Luật Tố tụng hình sự Việt Nam. Nghiên cứu thủ tục giải quyết vụ án hình sự, thủ tục đặc biệt và hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự.
Thuật ngữ chủ đề Luật Tố tụng hình sự-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Chí, PGS. TS.
Tác giả(bs) CN Lê, Lan Chi, TS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(7): DSVGT 010173-9
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(10): MSVGT 114796-805
Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkGT(3): PHGT 005724-6
000 00000nam#a2200000ua#4500
001100803
0021
00424A69407-B7A4-4151-8590-9FA6A6350A81
005202311091049
008231107s2023 vm vie
0091 0
020 |a9786046293750|c230000
039|a20231109104630|bhiennt|c20231108171557|dluongvt|y20231103095052|zchiqpl
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)51(075)|bGIA 2023
1102 |aĐại học Quốc gia Hà Nội|bTrường Đại học Luật
24510|aGiáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam /|cĐại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật ; Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chí, Lê Lan Chi ; Trần Thu Hạnh ... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aHà Nội :|bĐại học Quốc gia Hà Nội,|c2023
300 |a650 tr. :|bminh hoạ ;|c24 cm.
4900 |aTủ sách khoa học
504 |aPhụ lục: tr. 647 - 650
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 643 - 646
520 |aTrình bày những vấn đề chung của Luật Tố tụng hình sự Việt Nam. Nghiên cứu thủ tục giải quyết vụ án hình sự, thủ tục đặc biệt và hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự.
650 4|aLuật Tố tụng hình sự|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
7001 |aNguyễn, Ngọc Chí|cPGS. TS.|eChủ biên
7001 |aLê, Lan Chi|cTS.|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(7): DSVGT 010173-9
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(10): MSVGT 114796-805
852|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cGT|j(3): PHGT 005724-6
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2023/đhqghn/giaotrinhluattotunghinhsuvietnamthumbimage.jpg
890|a20|b0|c0|d0
911 |aQuản Phạm Linh Chi
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 114805 Mượn sinh viên 34(V)51(075) GIA 2023 Giáo trình 20
2 MSVGT 114804 Mượn sinh viên 34(V)51(075) GIA 2023 Giáo trình 19
3 MSVGT 114803 Mượn sinh viên 34(V)51(075) GIA 2023 Giáo trình 18
4 MSVGT 114802 Mượn sinh viên 34(V)51(075) GIA 2023 Giáo trình 17
5 MSVGT 114801 Mượn sinh viên 34(V)51(075) GIA 2023 Giáo trình 16
6 MSVGT 114800 Mượn sinh viên 34(V)51(075) GIA 2023 Giáo trình 15
7 MSVGT 114799 Mượn sinh viên 34(V)51(075) GIA 2023 Giáo trình 14
8 MSVGT 114798 Mượn sinh viên 34(V)51(075) GIA 2023 Giáo trình 13
9 MSVGT 114797 Mượn sinh viên 34(V)51(075) GIA 2023 Giáo trình 12
10 MSVGT 114796 Mượn sinh viên 34(V)51(075) GIA 2023 Giáo trình 11
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào