Giáo trình
34(V)12(075) GIA 2023
Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam /

Kí hiệu phân loại 34(V)12(075)
Tác giả TT Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Đại học Quốc gia. Trường Đại học Luật ; Chủ biên: Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thị Minh Hà ; Nguyễn Cửu Việt ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội,2023
Mô tả vật lý 615 tr. ; 24 cm.
Tùng thư Tủ sách khoa học
Tóm tắt Trình bày khái quát chung về Luật Hành chính. Nghiên cứu về chủ thể của Luật Hành chính Việt Nam; hình thức và phương pháp hoạt động của hành chính nhà nước; cưỡng chế hành chính và kiểm soát đối với hành chính nhà nước.
Thuật ngữ chủ đề Luật Hành chính-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Tác giả(bs) CN Phạm, Hồng Thái, GS. TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Minh Hà, TS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(7): DSVGT 010145-51
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(10): MSVGT 114756-65
Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkGT(3): PHGT 005712-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
001100804
0021
004A8BFE5AC-F555-48F5-AEA8-2157D3DB6FA4
005202311091048
008231107s2023 vm vie
0091 0
020 |a9786043008746|c215000
039|a20231109104453|bhiennt|c20231108171520|dluongvt|y20231103101102|zchiqpl
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084|a34(V)12(075)|bGIA 2023
1102 |aĐại học Quốc gia Hà Nội|bTrường Đại học Luật
24510|aGiáo trình Luật Hành chính Việt Nam / |cĐại học Quốc gia. Trường Đại học Luật ; Chủ biên: Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thị Minh Hà ; Nguyễn Cửu Việt ... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aHà Nội :|bĐại học Quốc gia Hà Nội,|c2023
300 |a615 tr. ; |c24 cm.
4900 |aTủ sách khoa học
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 611 - 615
520 |aTrình bày khái quát chung về Luật Hành chính. Nghiên cứu về chủ thể của Luật Hành chính Việt Nam; hình thức và phương pháp hoạt động của hành chính nhà nước; cưỡng chế hành chính và kiểm soát đối với hành chính nhà nước.
650 4|aLuật Hành chính|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
7001 |aPhạm, Hồng Thái|cGS. TS.|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Thị Minh Hà|cTS.|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(7): DSVGT 010145-51
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(10): MSVGT 114756-65
852|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cGT|j(3): PHGT 005712-4
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2023/đhqghn/giaotrinhluathanhchinhvietnamthumbimage.jpg
890|a20|b0|c0|d0
911 |aQuản Phạm Linh Chi
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 114765 Mượn sinh viên 34(V)12(075) GIA 2023 Giáo trình 20
2 MSVGT 114764 Mượn sinh viên 34(V)12(075) GIA 2023 Giáo trình 19
3 MSVGT 114763 Mượn sinh viên 34(V)12(075) GIA 2023 Giáo trình 18
4 MSVGT 114762 Mượn sinh viên 34(V)12(075) GIA 2023 Giáo trình 17
5 MSVGT 114761 Mượn sinh viên 34(V)12(075) GIA 2023 Giáo trình 16
6 MSVGT 114760 Mượn sinh viên 34(V)12(075) GIA 2023 Giáo trình 15
7 MSVGT 114759 Mượn sinh viên 34(V)12(075) GIA 2023 Giáo trình 14
8 MSVGT 114758 Mượn sinh viên 34(V)12(075) GIA 2023 Giáo trình 13
9 MSVGT 114757 Mượn sinh viên 34(V)12(075) GIA 2023 Giáo trình 12
10 MSVGT 114756 Mượn sinh viên 34(V)12(075) GIA 2023 Giáo trình 11
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào