Giáo trình
34(V)11(075) GIA 2023
Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam /

Kí hiệu phân loại 34(V)11(075)
Tác giả TT Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật ; Chủ biên: Nguyễn Đăng Dung, Đặng Minh Tuấn, Vũ Công Giao ; Phạm Hồng Thái ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 408 tr. ; 24 cm.
Tùng thư Tủ sách khoa học
Tóm tắt Trình bày những vấn đề cơ bản của Luật Hiến pháp Việt Nam, gồm: nhập môn Luật Hiến pháp Việt Nam; Hiến pháp - đạo luật cơ bản của mỗi quốc gia; lịch sử hiến pháp Việt Nam; chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; bầu cử; Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ; Toà án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân;...
Thuật ngữ chủ đề Luật Hiến pháp-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Tác giả(bs) CN Vũ, Công Giao, PGS. TS.
Tác giả(bs) CN Đặng, Minh Tuấn, PGS. TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đặng Dung, GS. TS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(7): DSVGT 010152-8
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(10): MSVGT 114766-75
Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkGT(3): PHGT 005715-7
000 00000nam#a2200000ua#4500
001100805
0021
004F40ABB79-3B3C-4A3A-9D60-74E53D32C9BD
005202311091048
008231108s2023 vm vie
0091 0
020 |a9786043009620|c145000
039|a20231109104514|bhiennt|c20231108160620|dhiennt|y20231108105248|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)11(075)|bGIA 2023
1102 |aĐại học Quốc gia Hà Nội|bTrường Đại học Luật
24510|aGiáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / |cĐại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật ; Chủ biên: Nguyễn Đăng Dung, Đặng Minh Tuấn, Vũ Công Giao ; Phạm Hồng Thái ... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2023
300 |a408 tr. ; |c24 cm.
4900 |aTủ sách khoa học
520 |aTrình bày những vấn đề cơ bản của Luật Hiến pháp Việt Nam, gồm: nhập môn Luật Hiến pháp Việt Nam; Hiến pháp - đạo luật cơ bản của mỗi quốc gia; lịch sử hiến pháp Việt Nam; chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; bầu cử; Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ; Toà án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân;...
650 4|aLuật Hiến pháp|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
7001 |aVũ, Công Giao|cPGS. TS.|eChủ biên
7001 |aĐặng, Minh Tuấn|cPGS. TS.|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Đặng Dung|cGS. TS.|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(7): DSVGT 010152-8
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(10): MSVGT 114766-75
852|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cGT|j(3): PHGT 005715-7
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2023/đhqghn/giaotrinhluathienphapvietnamthumbimage.jpg
890|a20|b0|c0|d0
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 114775 Mượn sinh viên 34(V)11(075) GIA 2023 Giáo trình 20
2 MSVGT 114774 Mượn sinh viên 34(V)11(075) GIA 2023 Giáo trình 19
3 MSVGT 114773 Mượn sinh viên 34(V)11(075) GIA 2023 Giáo trình 18
4 MSVGT 114772 Mượn sinh viên 34(V)11(075) GIA 2023 Giáo trình 17
5 MSVGT 114771 Mượn sinh viên 34(V)11(075) GIA 2023 Giáo trình 16
6 MSVGT 114770 Mượn sinh viên 34(V)11(075) GIA 2023 Giáo trình 15
7 MSVGT 114769 Mượn sinh viên 34(V)11(075) GIA 2023 Giáo trình 14
8 MSVGT 114768 Mượn sinh viên 34(V)11(075) GIA 2023 Giáo trình 13
9 MSVGT 114767 Mượn sinh viên 34(V)11(075) GIA 2023 Giáo trình 12
10 MSVGT 114766 Mượn sinh viên 34(V)11(075) GIA 2023 Giáo trình 11
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào